Welzijnsregio Noord-Limburg wint diversiteitsprijs

Project Samen voor een kleurrijk Noord-Limburg ontvangt diversiteitsaward

diversiteitsprijs welzijnsregioDe diversiteit in onze samenleving wordt steeds groter. Ook in kleinere steden en gemeenten in Noord-Limburg is de diversiteit de afgelopen 10 jaar alleen maar toegenomen.  
Om lokale besturen te ondersteunen bij het uitwerken/opstarten van een integratiebeleid en het opzetten van concrete acties, werd in 2016 vanuit Welzijnsregio gestart met een regionale integratiedienst.  Deze dienst was het resultaat van een samenwerking tussen Welzijnsregio en heel wat partners, die al startte in 2015. 
 
Vanuit deze dienst wordt, zowel regionaal als lokaal, invulling gegeven aan heel wat concrete en duurzame acties, binnen de thema's taal, wonen, werk en diversiteit. Denk maar aan het organiseren van oefenkansen Nederlands, fietsprojecten-en trajecten, cursussen op maat i.s.m. de centra voor volwassenenonderwijs, vormingen voor personeel en de doelgroep, regionale overleggen, publicaties,.... Via deze regionale acties die lokaal worden uitgevoerd, wordt gestreefd naar de verssterking van het lokale integratie-aanbod. Door medewerkers uit de gemeenten, organisaties en vrijwilligers samen te brengen, probeert Welzijnsregio  draagvlak te creëren voor een lokaal inclusief integratiebeleid. 
Op vrijdag 13 december reikte de Limburgse integratieraad de diversiteitsaward uit. Deze award zet goede projecten rond etnisch-culturele diversiteit van lokale besturen in de kijker. De Limburgse Integratieraad is een erkende regionale adviescommissie en samenwerkingspartner van het Agentschap Integratie en Inburgering. 
 
 Welzijnsregio ontving de award voor het diversiteitsproject 'Samen voor een kleurrijk Noord-Limburg', waarbij de Noord-Limburgse gemeenten regionaal krachten bundelen om lokaal een gespecialiseerde dienstverlening en activiteitenaanbod rond taal, wonen, werk en diversiteit aan te bieden.  
De award is een mooie erkenning voor de samenwerking tussen de OCMW’s, expertisedeling en -versterking, de vele acties om integratie te bevorderen en diversiteit in de kijker te plaatsen. 
Tegelijk is het zeker een stimulans om de  samenwerking tussen OCMW's en partners binnen Noord-Limburg verder te zetten. De award zelf, een prachtig kunstwerk van Martin Ademola Oluwadiran, krijgt een ereplaats in de vergaderlokalen van Welzijnsregio. 
Wil je meer weten over de werking en de acties van de Dienst Integratie voor personen van buitenlandse herkomst? Neem contact op met integratiecoördinator Goele Kerkhof