Coronavirus laatste nieuws - update 27 maart

WWW.INFO_CORONA;BE

Volg het Corona-nieuws via de Bocholt-appcoronavirus

Op de Bocholt-app is een nieuw nieuwsblok toegevoegd waarop het allerlaatste nieuws over het Corona-virus dadelijk wordt getoond.

Download de Bocholt-app nu nog via Google play of de App-Store.

Alle gemeentelijke gebouwen zijn nog tot 5 april gesloten: enkel voor héél dringende zaken kan je terecht op het gemeentehuis en het OCMW, maar alleen maar na het maken van een afspraak! 

    Maak je afspraak telefonisch:

    - gemeentehuis: tel. 089 20 19 18

    - OCMW: tel. 089 20 19 80

   Houd steeds minstens één meter afstand. Betaling is enkel mogelijk via bankcontact.

 • Voor al je vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor  al je vragen over de economische aspecten: 0800 120 33
 • www.info-coronavirus.be/nl
 

Hieronder vind je links naar de meest recente versie van de lijst met 'meest gestelde  vragen' of FAQ's en nieuwsbrieven:

federale overheid 21 maart 2020 - versie 6

provincie 15 maart 2020

- gemeente Bocholt 16 maart 2020

- verstrengde maatregelen social distancing 17 maart 2020

- Info in het Turks : hoe besmetting voorkomen  - algemene maatregelen

Update 27 maart

De nationale veiligheidsraad heeft vandaag (27 maart)  de maatregelenverlengd tot en met 19 april 2020 (met een eventuele verlenging tot 3 mei 2020).
De provincie Limburg is zeer zwaar getroffen door het coronavirus. De waarnemend gouverneur vraagt om de bevolking (ongeacht hun leeftijd) op te roepen om de maatregelen strikt te blijven naleven.
 
We herhalen de voornaamste richtlijnen:
 
 • Goede handhygiëne en social distancing toepassen
 • Verplaatsen mag enkel om te winkelen, in het kader van zorg en woon-werkverkeer.
 • Mensen die zich toch naar buiten begeven om te wandelen, te fietsen of te joggen, worden geacht om in beweging te blijven.
Integrale versie bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès
 

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. 

Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Toch een paar verduidelijkingen: 

 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:

                           - De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.

                           - Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden: 

                                         * De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.

                                        * De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.    

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun  dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

 

Update  23 maart

1.  Vlaams minister Zuhal Demir en het agentschap Natuur en Bos laten weten dat met onmiddellijke ingang en tot nader bericht VISSEN en JAGEN verboden zijn.

2.  Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.  Werkwijze:

 1. Vignet downloaden op de website van het Nationaal Crisiscentrum.
 2. Verstrekken van het vignet met op de keerzijde een stempel van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (en voor zover deze deel uitmaakt van de sectoren opgenomen in het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020).

Meer info op deze site.

Update 19 maart

Nog enkele aanvullingen:

 • Foodtrucks, ijsventers, mobiele wafelverkopers worden niet getolereerd
 • Containerparken: hier is nog onduidelijkheid over. Er wordt overlegd met de regionale partners en men hoopt om een gemeenschappelijk standpunt te bekomen: voorlopig blijven ze gesloten!
 • Verplaatsingen (ook naar Nederland) in het kader van co-ouderschap, omgangsrecht, familiehereniging  blijven mogelijk
 • Dringende reparaties aan auto's en fietsen mogen

Update 18 maart

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.
 
Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.
 
Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!
 
Wat betekent dit concreet?
• Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
• Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
 
- Voedingswinkel
- Dokter
- Apotheek
- Postkantoor
- Bankautomaat
- Benzinestation
- Hulp bieden aan kwetsbare personen
 
• Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
 
- Krantenwinkels
- Kappers (1 klant per keer)
- Nachtwinkels (open tot 22u) 
 
Zij moeten uiteraard  de sociale afstand respecteren. 
 
• Alle voedingswinkels blijven geopend 
De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
 
• De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. 
• Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
• Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
• Elke bijeenkomst is verboden. 
• Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
• De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
• Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
• Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. 
Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
 
• Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.
 
De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 
We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.
De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. 
Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Update  17 maart

Om het risico op overdracht van het corona-virus te beperken is beslist dat vanaf vandaag alle speelpleintjes en speeltoestellen in de gemeente Bocholt dicht gaan voor het publiek.
De gemeentelijke technische dienst plaatst bordjes aan alle pleintjes en toestellen.

In de Bocholter apotheken is het zeer druk. Op vraag van de apothekers plaatst de gemeentelijke technische dienst vandaag nog enkele nadarelementen aan de apotheken. Deze dienen om de klanten bij mondjesmaat binnen te laten en ze bewust te maken van de noodzaak om afstand te houden.

Update 15 maart

Sinds vrijdag 13 maart 2020 middernacht zijn er een aantal maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen. Dit kan enkel als iedereen zijn steentje bijdraagt. Daarom vragen we aan iedereen om aandacht te besteden aan zijn persoonlijke hygiëne en het sociaal contact met anderen te beperken.  

Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare personen, dit zijn onder andere personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem. 

Door de nodige maatregelen te nemen, kunnen we een verhoging van het aantal besmette personen zo veel mogelijk beperken in de volgende weken. Deze maatregelen hebben geen onmiddellijk effect op wie al ziek of besmet is, maar verminderen aanzienlijk de kans op het doorgeven van het virus aan anderen. We willen vooral contacten vermijden tussen personen die normaal niet met elkaar in contact komen. 

Belangrijk : alle winkels blijven open in de week. In het weekend blijven voedingszaken en apotheken open. Er is dus geen nood om etenswaren of andere huishoudelijke producten in te slaan.

De maatregelen gaan in op 13 maart middernacht en duren tot 3 april middernacht. Via deze link vind je een overzicht van de verschillende vragen en antwoorden: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

De uitwerking van deze beleidsbeslissingen is een complexe oefening en het resultaat van een uitgebreid en veelvuldig overleg. In de loop van vrijdag 13/03 zijn verfijningen aangebracht aan een aantal afspraken, vanuit een wens tot coherentie tussen de genomen maatregelen. Er is dus gewaakt over een voldoende mate van samenhang tussen de verschillende domeinen van het sociaaleconomisch weefsel, op basis van de adviezen van de medische experten. 

Voor de naleving van de maatregelen rekenen we op de ieders verantwoordelijkheid. Bedankt om mee bij te dragen tot de gezondheid van ons allemaal.

Voor meer informatie: surf naar www.info-coronavirus.be of bel naar 0800 14 689.

 

Update  13 maart

De gouverneur bezorgde ons duidelijke richtlijnen. Alle richtlijnen kunt u terug vinden via deze link: 

 • Kappers, schoonheidsspecialisten en medische pedicure kunnen blijven werken op afspraak en mits het in acht nemen van social distancing en hygiënemaatregelen.
 • Voedingszaken zoals de bakker, slager, drankenhandel, supermarkt, traiteur met afhaalmogelijkheid, nachtwinkel, afhaalzaken (frituur, kebab, pizza, ijssalon, ...) hebben geen beperkingen op reguliere openingstijden
  • Enkel indien het afhalen betreft, geen lokaal nuttigen van levensmiddelen
  • Mits het in acht nemen van social distancing en hygiënemaatregelen. 
 • Restaurants, feestzalen, cafés, refters en bedrijfsrestaurants sluiten maar indien restaurants zich heroriënteren op **thuisbezorging/afhaal, kan dit wel** mits het in acht nemen van social distancing en hygiënemaatregelen
 •  Apotheken: geen beperkingen op reguliere openingstijden

Klik hier voor nog meer info.

 

UPDATE CORONA-VIRUS  FEDERALE MAATREGELEN 13 MAART                                                                                                   

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès
Coronavirus: Fase 2 gehandhaafd, overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelenBE ALERT
 
Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.
 
Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaan we nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied.
 
Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. We willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid.
 
Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.
 
Wat de scholen betreft:
Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
De crèches blijven open.
Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes;
 
Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:
Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.
 
Wat het werk betreft:
Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .
 
Wat het openbaar vervoer betreft:
Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot  noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.
 
We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.
 
Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren.
 
In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk :
1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
4. Betalingsplan btw
5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
 
Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.
 
Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.
 
Meer details over de toepassing van de verschillende maatregelen zullen in de komende uren worden gecommuniceerd.
Je kan ze terugvinden op de referentiesite: www.info-coronavirus.be/nl.  
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
Voor vragen over economie: 0800/120.33
 

UPDATE EXTRA CORONA-MAATREGELEN GEMEENTE BOCHOLT  12 MAART  2020

Middels besluit van burgemeester Stijn Van Baelen, na het raadplegen van de lokale veiligheidscel van de gemeente Bocholt, de scholen en het Woonzorgcentrum, worden alle activiteiten in het gemeentelijk vrijetijdsaanbod geannuleerd, vanaf vrijdagmorgen 13 maart om 8u00 tot en met vrijdag 3 april. 
Dit wil concreet zeggen dat alle activiteiten in de GC De Kroon, de bibliotheken, de sporthallen, JC De Kouter, de Steen, het parochiehuis van Bocholt en de buurthuizen worden geannuleerd of uitgesteld.
 
Alle verenigingen krijgen het advies om hun activiteiten (in eigen accomodatie) met veel aanwezigen  die niet strikt noodzakelijk zijn, te annuleren.  Ook wordt geadviseerd om verschillende generaties van mensen niet samen te brengen.
 
Gehuurde lokalen van de gemeente kunnen gratis geannuleerd worden.
 
Voorlopig blijven de Buitenschoolse Kinderopvangen in Bocholt open.  In de Kinderopvang wordt aan de ouders gevraagd om hun kinderen af te leveren of op te halen in de sas van de inkom. Als kinderen thuis kunnen blijven, raden we aan om ze ook thuis te houden van de opvang. 
 
Wat betreft  de opvang in de scholen en de bezoekersregeling in het woonzorgcentrum, raden we aan om hun respectievelijke websites te consulteren. 
 
Het gemeentehuis en het OCMW zullen vanaf morgen enkel nog na afspraak te bezoeken zijn. Maak je afspraak via tel. 089 20 19 18. Vrije inloop is niet meer mogelijk. We roepen op om enkel voor zeer dringende zaken naar het gemeentehuis of het OCMW te komen. Als je je bezoek kan uitstellen: doe dat dan. Aan de ingang zal gevraagd worden om je handen te ontsmetten.
 
De burgemeester doet een warme oproep aan de ganse Bocholter gemeenschap om de adviezen van de experts niet in de wind te slaan, solidair te zijn en zoveel mogelijk uw gezond verstand te gebruiken.
 
Dank voor uw begrip
 

UPDATE CORONAVIRUS 11 MAART 2020

 

Op de vergadering van 11 maart te Hasselt met de Provinciegouverneur wnd en de burgemeesters/noodambtenaren, heeft BurgemeesteR Stijn Van Baelen volgende besluiten eerder al genomen:

-        Alle activiteiten (indoor) met meer dan 1000 mensen worden verboden (Besluit Gouverneur)
-        Eigen gemeentelijke activiteiten voor 65 plussers dienen  uitgesteld (consensus van alle Limburgse burgemeesters)
-        Privé organisaties voor 65 plussers worden afgeraden (advies van de Limburgse burgemeesters)
-        Er werden tevens een reeks van aanbevelingen gedaan, dewelke een richtlijn vormen om al dan niet een activiteit te laten doorgaan.

Vandaag om 16u00 is er een vergadering in het gemeentehuis met de leden van de veiligheidscel, directie van woonzorgcentra, scholen en kinderopvang.

Indien er nieuwe richtlijnen komen, dan worden deze gecommuniceerd.

De informatie die op 9 maart werd gecommuniceerd blijft van toepassing:
De uitbraak van het nieuwe coronavirus (Covid-19) in China beheerst al enkele weken het nieuws. Het is niet langer enkel een probleem in China en Noord-Italie, maar ook hier bij ons zijn er al meer dan 200 gevallen bekend. De federale overheidsdienst Volksgezondeid wil alle Belgen goed informeren over het virus en over hun veiligheid en gezondheidsrisico's.  Bovendien wil men vermijden dat drastische maatregelen zoals de quarantaine in Italië vermeden kunnen worden.  
Daarom heeft  Volksgezondheid, in nauwe samenwerking met partners bij de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen op één website.
 
Op de site van Buitenlandse Zaken kan je alles lezen over de laatste reisadviezen.
 
Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de 'veel gestelde vragen' doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.
Ook het laatste nieuws over de evolutie in België, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen. Iedereen kan op de website ook per e-mail zijn of haar vragen kwijt of kan Volksgezondheid bellen op het gratis info-nummer 0800 14 689. 
Ook op het twitter-account (@be_gezondheid) en facebook-pagina informeert men doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee jij jezelf kan beschermen tegen dit virus, en dus ook tegen de wintergriep.
 

Belangrijkste voorzorgsmaatregelen

 • was regelmatig je handen (met zeep)
 • maak gebruik van papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik meteen weg (best in een afgesloten vuilnisbak)
 • blijf thuis als je ziek bent
 • ga niet naar de de huisarts of naar de spoeddienst, maar maak een afspraak met je huisarts voor een thuisbezoek
 • vermijd contact (kussen, handen geven, ...)

Voor alle Bocholter bedrijven:

Voka installeerde intussen ook een meldpunt waar bedrijven terecht kunnen met hun vragen én ze krijgen gericht advies.
Hun adviseur internationalisatie Kenneth Stulens helpt je graag verder via kenneth.stulens@voka.be of via 011 56 02 00.

De ministerraad heeft ook een aantal maateregelen genomen om getroffen bedrijven te ondersteunen: klik hier voor meer info.

coronavirus