Wat je moet weten over het Coronavirus - COVID19

De uitbraak van het nieuwe coronavirus (Covid-19) in China beheerst al enkele weken het nieuws. Het gaat hoofdzakelijk over een probleem in China, maar toch begrijpt de federale overheidsdienst Volksgezondeid dat ook Belgen zich vragen stellen over hun veiligheid en gezondheid. 
Daarom heeft  Volksgezondheid, in nauwe samenwerking met partners bij de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen op één website.
 
Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de 'veel gestelde vragen' doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.
Ook het laatste nieuws over de evolutie in België, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen. Iedereen kan op de website ook per e-mail zijn of haar vragen kwijt of kan Volksgezondheid bellen op het gratis info-nummer 0800 14 689. 
Ook op het twitter-account (@be_gezondheid) en facebook-pagina informeert men doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee jij jezelf kan beschermen tegen dit virus, en dus ook tegen de wintergriep.
 
coronavirus