Verkiezingen 26 mei 2019

ALGEMEEN

Op zondag 26 mei trekken we opnieuw naar de stembus voor de Europese, federale en regionale verkiezingen. In ons land is er stemplicht!

Deze verkiezingen zijn de stemlokalen geopend van 8u00 tot 16u00 . We stemmen weer in Bocholt en Kaulille.
- Kaulille: Sporthal ‘de Steenakker’
- Bocholt: Sportcomplex ‘de Damburg’

Je kunt niet stemmen op zondag 26 mei. Wat nu? Mits een geldige reden (medisch, verblijf in het buitenland, …) heb je twee mogelijkheden:

1. Je geeft volmacht aan een andere persoon. Formulieren om volmacht te geven kan je zelf afprinten op https://verkiezingen.fgov.be of afhalen aan de receptie van het gemeentehuis. Verdere informatie vind je op deze formulieren
2. Je wenst niet te stemmen. Zodra je je oproepingsbrief hebt ontvangen, breng je deze binnen op het gemeentehuis vóór 24 mei, samen met het bewijs van de geldige reden waarom je niet kan stemmen.

Voor meer info kan je terecht aan de receptie van het gemeentehuis. 
 

UITSLAGEN

Op zondag 26 mei kan je de uitslagen raadplegen op deze website: https://verkiezingen2019.belgium.beDe uitslagen van de kamer voor Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement komen binnen vanaf 16u00. De uitslagen van de Europese verkiezingen zijn pas beschikbaar vanaf 23u00.

stemcomputer
ELEKTRONISCH STEMMEN IS NIET MOEILIJK

Wil je graag op voorhand eens komen oefenen, dan kan dat op volgende momenten:
- Kaulille | OCMW | tijdens de openingsuren |  van 2 tot en met 10 mei
- Bocholt | gemeentehuis | tijdens de openingsuren | van 13 tot en met 22 mei

 

KOM MET DE FIETS NAAR HET STEMLOKAAL

Hoe meer Bocholtenaren met de fiets komen stemmen, hoe minder opstoppingen en wachttijden op de parkings én bovendien is het goed voor je gezondheid en voor het milieu. Er zijn fietsenstallingen voorzien aan de sporthal ‘de Steenakker’ in Kaulille en aan sportcomplex ‘de Damburg’ in Bocholt.
Iedereen die met de fiets komt, maakt kans op een leuke prijs: we verdelen 10 geschenkbonnen van € 25,00!
Vul ter plaatse het formulietje in deponeer het in de collectebussen.
 

STEMMEN BIJ VOLMACHT

verkiezingen 2019De kieswetgeving is de voorbije jaren sterk versoepeld. Voortaan kan je een volmacht geven aan gelijk welke andere kiezer.

Iedere kiezer mag wel slechts één volmacht krijgen. Volmacht kan in onderstaande gevallen (1 tot 6) worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen , maar je moet wel steeds een attest toevoegen 

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven :

 1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest ;
 2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen :
  1. in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
  2. die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever ;
 3. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven ;
 4. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft ;
 5. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid ;
 6. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling ;
 7. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Het volmachtformulier kan je hier gratis downloaden, maar je kan het ook gratis gaan afhalen op het gemeentehuis.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Volmacht voor Belgische kiezers
Kiezers in het Vlaamse Gewest (doc)
Kiezers in het Vlaamse Gewest (pdf)

Volmacht voor Europese kiezers
Kiezers in het Vlaamse Gewest (doc)
Kiezers in het Vlaamse Gewest (pdf)