Stemmen bij volmacht

verkiezingen 14 oktoberStemmen met volmacht
 
De persoon die in jouw plaats stemt, moet volgende documenten meebrengen naar het stembureau: 

 • dit formulier
 • zijn identiteitskaart 
 • zijn oproepingsbrief 
 • jouw oproepingsbrief 
 • het attest dat bewijst dat je zelf niet kunt stemmen 

De persoon die in jouw plaats stemt, geeft dit formulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar jij moet stemmen.
 
Opgelet! Die kiezer, jouw volmachtkrijger, kan per verkiezing slechts één stem bij volmacht uitbrengen.
 
 
Voorwaarden

Je kan een volmacht geven in de volgende gevallen:

 • je bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan. Je voegt dan een medisch attest bij de volmacht.
 • je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Je voegt bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook de leden van je gezin die met jou in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
 • je bent in België, maar je moet op de dag van de verkiezingen werken. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan stemmen.
 • je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. Je voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van je beroep blijkt. Dat attest kan je verkrijgen bij de dienst bevolking. Ook de leden van je gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
 • je kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met je geloofsovertuiging. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid met de bevestiging dat je op 14 oktober 2018 onmogelijk naar het stembureau kan gaan.
 • je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de instelling waar je studeert.
 • je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld. Je voegt dan bij de volmacht een attest, dat je kan verkrijgen bij de dienst bevolking, waarmee deze de onmogelijkheid om op 14 oktober 2018 naar het stembureau te gaan, vaststelt aan de hand van de nodige bewijsstukken.

Meer info, en de link naar de volmachtformulieren vind je hier.