Resultaten bodemonderzoeken arseen Reppel

Resultaten bodemonderzoeken naar aanleiding van de historische verontreiniging door de voormalige Arseenfabriek van Reppel

Ovam stelde onlaangs op een infovergadering in JC 'de Steen' de resultaten voor van de beschrijvende bodemonderzoeken op de site van de voormalige Arseenfabriek in Reppel. Hieruit blijkt dat er een aantal percelen sanering nodig hebben.

Eigenaars van verontreinigde gronden ontvangen een nieuw bodemattest met de verder te nemen maatregelen en een advies voor het gebruik van de grond. Zij zijn niet verplicht om te saneren aangezien de bron van de verontreiniging niet op hun eigendom ligt.

Hier vindt u de presentaties van de infovergadering met de resultaten van de bodemonderzoeken:

  1. Algemeen bodemonderzoek Arseenfabriek (6.85 MB)
  2. Kaarten grondwater (6.08 MB)
  3. Kaarten atmosferische depositie (7.88 MB)

copyright Roger Dreesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: Roger Dreesen (HBVL)