Nieuwe straten en stratenplan

NIEUWE STRATEN EN NIEUW STRATENPLAN IN BOCHOLT

Tijdens de voorbije gemeenteraden werden er in Bocholt maar liefst 14 nieuwe straatnamen goedgekeurd. Er zijn ook een aantal stukken van straten die hernoemd werden naar andere, reeds bestaande, straten. In deze straten gebeurde dan vaak een hernummering van de huizen. Alle betrokken bewoners worden deze week nog door de gemeentelijke administratie op de hoogte gebracht van  de wijzigingen en van de gevolgen die dit voor hun heeft. Het gemeentebestuur neemt ook contact op met firma’s en instanties die perfect op de hoogte moeten zijn van de wegen in onze gemeente: BPost, GPS-operatoren, politie, ambulance, nutsvoorzieningen, enz.

Bij de keuze van nieuwe straatnamen vraagt het gemeentebestuur steeds om suggesties van de heemkundige kringen. Deze voorstellen worden dan nog aan een openbaar onderzoek onderworpen en ter goedkeuring voorgelegd aan de cultuurraad.

In de driehoek tussen Dambrugstraat, Vinkstraat en Brogelerweg wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de verkaveling 'Hütsboske' van de sociale huisvestingsmaatschappij Landwaarts. De nieuwe straatnamen in deze verkaveling verwijzen naar de namen van boerderijen die hier vroeger in de buurt lagen: Geersheuvelstraat, Daangelslaan, Niesstraat, Gierisstraat, Mettenstraat en Hütsboske.

In de nieuwe KMO-zone ‘Kanaal’ liet men zich inspireren door oude ambachten: Kuipersstraat, Heimaaiersstraat, Mandenvlechtersstraat, Ketellappersstraat en Rademakersstraat. 

Het nieuwe plein aan de passantenhaven krijgt de voor de hand liggende naam ‘Passantenplein’. Het stukje Schipperstraat dat van daaruit richting kapel 18 loopt, wordt gewijzigd in Vaartstraat.

Het kleine stukje van de Molenstraat tussen Kaulillerdorp en de Bosschelweg tenslotte, zal vanaf nu ‘Kleine molenstraat’ heten.

We proberen het plan steeds met de grootste zorg samen te stellen. Moest je toch nog ergens een fout of onnauwkeurigheid opmerken, geef die dan door aan de gemeentelijke dienst Info & Onthaal.

Op woensdag 14 februari 2018 komt het nieuwe stratenplan van Bocholt uit. Hierop zijn alle nieuwe straten al aangeduid. Je kan dat plan nu al digitaal raadplegen op onze website.

Dit nieuwe stratenplan (uitgegeven in samenwerking met de firma Gentle nv) wordt gratis huis-aan-huis verdeeld door BPost.

nieuwe stratenplan 2018