Nieuwe maatregelen in verband met waterverbruik

De waarnemend gouverneur van de provincie LIMBURG heeft een nieuw besluit geformuleerd, conform de afspraken door de Vlaamse Droogtecommissie die geldig zijn voor alle Vlaamse provincies.

Na de opgestelde regels rond het verbruik van leidingwater zijn er nu ook afspraken gemaakt rond het gebruik van grond -en regenwater. Onder artikel 3 vindt u de geldende afspraken hiervoor.

 

Artikel 1. Het besluit van de waarnemend gouverneur van 24 juli 2018 betreffende het verbod om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken voor bepaalde doeleinden wordt opgeheven en vervangen door onderhavig besluit.

 

Artikel 2. Het is verboden om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;

  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;

  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;

  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20u00 's avonds en 8u00 's morgens in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelíjk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten.

Artikel 3. Het is verboden om grond- en regenwater te gebruiken tussen 8u00 's morgens en 20u00 's avonds:

- voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;

- voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;

- voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;

- voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

- voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader

van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

- voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

- in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productie proces of de bedrijfsfaciliteiten.

 

Artikel 4. Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot

veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen.

 

Artikel 5. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend

gemaakt via gemeentelijke en provinciale websites en wordt onmiddellijk van kracht.

 

Meer info vindt u op www.crisis-limburg.be. Wanneer u klikt op FAQ (frequently asked questions) krijgt u een antwoord op veel gesteld vragen.