Molen zoekt graan

BOCHOLT -  De molenaars van de Voorste Luysmolen zijn op zoek naar graan om de maaldemonstraties twee keer per maand te kunnen blijven organiseren.

In de oude molens wordt vandaag enkel nog graan tot veevoeder gemalen. Malen voor de menselijke consumptie zoals de molenaars dat vroeger wel deden, is omwille van hygiënische redenen en andere voorschriften niet meer toegestaan. “Vandaag malen veel landbouwers zelf hun graan tot veevoeder, of ze kopen elders veevoeder aan”, zegt schepen Mia Croonen. “Het gaat ook om een kwestie van vertrouwen. De boer wil weten dat hij zijn eigen graan terug krijgt en dat er zorg voor de veevoeders gedragen is tijdens het maalproces.”

Voor de molenaars is het echter zeer belangrijk om het vertrouwen van de boeren te krijgen. “We willen ons historisch erfgoed intact houden”, verklaart Mia Croonen. “Belangrijk is dat we graan kunnen malen om de bezoekers te tonen hoe dit vroeger allemaal in zijn werk ging. Ze moeten de molen kunnen bezoeken wanneer hij in werking is en kunnen genieten van het gekraak van de molen en de geur die vrijkomt tijdens het malen. Ook is het beter voor de molen om deze regelmatig te laten draaien, want rust roest.”

Geïnteresseerde landbouwers kunnen contact nemen met molenaar Jan Loubele: janloubele@hotmail.com