Extra droogte - maatregel: Captatieverbod

Persbericht: Captatieverbod Limburg

Vrijdag 27 juli 2018

 

De buitengewone droogte en hoge temperaturen blijven aanhouden, momenteel is er nog geen verbetering op komst. Deze uitzonderlijke situatie vergt uitzonderlijke acties.

Er wordt continue de vinger aan de pols gehouden en de situatie van dag tot dag geëvalueerd. Men maakt regelmatig een afweging welke maatregelen behouden blijven en men bekijkt of er extra bepalingen aan de orde zijn.

 

Verspilverbod blijft behouden

De voorbije dagen zijn er reeds maatregelen ingevoerd zodat de huidige waterreserves behouden worden en zo efficiënt mogelijk ingezet worden. De hoge temperaturen leiden tot een stijging in het waterverbruik. Het verspilverbod van leidingwater en beperkt verspilverbod van regen- en grondwater blijft dan ook behouden. Dit om het aanbod van drinkwater ook in de toekomst te garanderen.

 

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

De aanhoudende droogte heeft jammer genoeg ook een duidelijk effect op onze waterlopen. Het peil van beken en rivieren daalt sterk en sommige waterlopen komen droog te staan.

Dit brengt zowel gezondheidsrisico’s als ecologische effecten met zich mee. Denk maar aan

aan grootschalige vissterfte, ongedierteplaag, …

 

In dit opzicht is er nu een bijkomende maatregel:

· Verbod om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, tenzij het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Voor de bevaarbare waterlopen wordt de situatie op de voet opgevolgd, indien nodig, kan later het captatieverbod uitbreiden.

 

Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw te beperken, zijn er volgende alternatieve waterbronnen:

· Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg;

· Aquafin biedt zijn gezuiverd afvalwater aan dat voor een aantal toepassingen gebruikt kan worden.

Meer info:

- https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen

- https://www.aquafin.be/nl-be/effluent-ophalen

 

Algemene oproep tot zuinigheid

Men rekent op ieders begrip en medewerking in deze buitengewone situatie. Deze omstandigheden nopen krachtige maatregelen waarbij ieders belangen en noden worden afwogen.

Elke Limburger, organisatie of openbaar bestuur wordt opgeroepen om een inspanning te leveren om zuinig en rationeel om te springen met watergebruik, zodat de effecten voor iedereen beperkt blijven en de bedeling van drinkwater kan gegarandeerd blijven.

 

Meer info: www.crisis-limburg.be