Blauwalgen in kanaal Bocholt

Blauwalgen in kanaal Bocholt-Herentals en kanaal Beverlo


De VMM bevestigt de aanwezigheid van blauwalgen in het kanaal Bocholt – Herentals. Ook het kanaal naar Beverlo is geïmpacteerd. Dit kanaal staat in open verbinding met het kanaal Bocholt - Herentals en er werd op verscheidene plaatsen een visuele vaststelling van een drijflaag gedaan.

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden.

Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden.

 

Geïmpacteerde zones

  • Kanaal Bocholt - Herentals Op het kanaal Bocholt – Herentals werd blauwalg vastgesteld in de zone Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol.

  • Kanaal Beverlo Het kanaal Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt – Herentals. Ook hier werd blauwalg visueel vastgesteld.

Captatie- en recreatieverbod

- Een verbod om water te capteren uit het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee - Een verbod van elke vorm van zachte recreatie op het kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt t.e.m. sluis 3 in Mol en het kanaal naar Beverlo. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart valt buiten zachte recreatie.

Ondanks het aantrekkelijke idee van verfrissing, herinneren we aan het algemeen zwemverbod in deze waterlopen.

 

Een bericht van: Herman Reynders, Gouverneur Limburg

Contact: Provincie Limburg Dienst Noodplanning en Crisisbeheer 011/23 80 16 – noodplanning@limburg.be