Opheffing captatie- en recreatieverbod bevaarbare waterlopen

Opheffing captatieverbod en recreatieverbod op bevaarbare waterlopen

Met ingang van donderdag 17 oktober 2019 is in overleg met de Vlaamse Waterweg het captatieverbod en het zachte recreatieverbod op de bevaarbare waterlopen dd. 06/09/2019 dat van toepassing was op op het kanaal Bocholt-Herentals, op het kanaal naar Beverlo, op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, op de Zuid-Willemsvaart, op het Albertkanaal (sluis Hasselt kmpt. 50,5 tot sluis Kwaadmechelen kmpt. 77,1) opgeheven. Ook in de provincie Antwerpen worden deze verboden op de Kempische kanalen opgeheven.
 
De analyseresultaten van de recent genomen staalnames op de waterwegen beheerd door De Vlaamse Waterweg in Limburg en Antwerpen waren negatief voor de aanwezigheid van toxische blauwalgen (microcystine). De Vlaamse Waterweg adviseert daarom om de captatie- en recreatieverboden ten gevolge van de blauwalgen in Limburg en Antwerpen op te heffen. Een advies dat bekrachtigd wordt door de gouverneur met de opheffing van de captatie- en recreatieverboden.
 
Meer informatie lees je op www.crisis-limburg.be.
 
Herman Reynders
Gouverneur