Openbaar onderzoek afschaffing omleidingsweg Kaulille

OPENBAAR ONDERZOEK AFSCHAFFING OMLEIDINGSWEG KAULILLE | INFOAVOND

dinsdag 11 december | GC ‘de Kroon’ | 20u00

Op het gewestplan ligt er  een aanduiding van omleidingsweg rond Kaulille. Deze geplande weg loopt van aan de PRB-terreinen, over de Kettingbrugweg, Lillerbaan tot aan de Steenweg op Kleine Brogel. 

De gemeente werkt  momenteel aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om dit tracé af te schaffen. Het heeft geen enkele zin meer en het beïnvloedt het gebruik van de gronden. Een startnota voor de afschaffing van dit tracé is gemaakt. Hierin kan u de planopties en motivatie lezen. 
De startnota en de procesnota liggen bij de dienst Omgeving van de gemeente. Iedereen kan die komen inkijken en raadplegen van 3 december 2018 tot en met 3 februari 2019. 
Over dit ruimtelijk uitvoeringsplan houden wij een inspraakmoment op dinsdag 11 december, 20u00  in GC ‘de Kroon’

Reacties over de startnota dienen aangetekend verstuurd te worden of kunnen tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis.
Je kan je bezwaren, reacties en opmerkingen ook digitaal overmaken aan de balie van de dienst Omgeving op het gemeentehuis of via roldigitaal@bocholt.be en dit ten laatste op 3 februari 2019.

Klik hier voor de procesnota - klik hier voor de startnota (versie november 2017)

omleidingsweg Kaulille gewestplan