Nieuwe regels vuurwerk oudejaarsavond

Nieuwe regels voor het afsteken van vuurwerk in Bocholt

De Vlaamse overheid keurde op 26 april 2019 een nieuw decreet 'Decreet houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen' goed.
Sindsdien is het overal in Vlaanderen verboden om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.

De burgemeester kan voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen in zijn/haar gemeente en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of carbuurkanonnen af te vuren.

Zo heb je in Bocholt  geen toelating nodig om op oudejaarsavond van 23u00 tot nieuwjaarsnacht 01u00 vuurwerk af te steken. (Besluit burgemeester afsteken vuurwerk - 29 oktober 2019 -  publicatie: 31 oktober 2019)
Dit is een wijziging t.o.v. voorgaande jaren toen het nog toegelaten was om vuurwerk te gebruiken van 22u00 op oudejaarsavond tot 04u00 op nieuwjaarsdag.

Wens je het nieuwe jaar in te 'knallen' wees dan steeds voorzichtig, neem de nodige voorzorgsmaatregelen, vermijd overmatig gebruik van alcohol, heb respect voor je buren en de dieren in de omgeving en ruim het afval nadien op!  Het oplaten van wensbalonnen is absoluut verboden!

brochure: veilig vuurwerk afsteken.

Wens je buiten de eindejaarsperiode vuurwerk af te (laten) steken, dan heb je dus de toestemming van de burgemeester nodig. Die dien je tijdig aan te vragen (minstens 10 werkdagen voor het afsteken). Daarvoor kan je dit formulier gebruiken.

vuurwerk