Infosessies voor groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigd signaalgevers

Uitstappen maken in groep (te voet, per fiets of per motor) is in het hedendaagse verkeer niet altijd zonder risico. Daarom organiseren de dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg tweejaarlijks verschillende Seingeverinfosessies voor wegkapiteins, groepsleiders en gemachtigd signaalgevers.
Deelnemers leren hoe ze zich als begeleider moeten gedragen in het verkeer en wat hun rechten en plichten zijn.
Dit jaar vinden de infosessies plaats op dinsdag- en donderdagavond in mei:

07-05-2019: wegkapitein fietsers
09-05-2019: wegkapitein motorrijders
14-05-2019: groepsleiders
16-05-2019: gemachtigd signaalgevers

De infosessies vinden plaats in de Boudewijnzaal van het provinciehuis van 19 uur tot 21 uur. Meer info en inschrijven op hun website.