Corona: hulp voor mensen in nood!

Vooral kwetsbare groepen, zoals de + 65 jarigen, vormen een risicogroep voor het oplopen van het coronavirus.

Zeker voor deze inwoners is er maar één raad : BLIJF THUIS EN VERMIJD CONTACTEN.

Mensen die door deze maatregel in moeilijkheden komen en geen hulp kunnen inroepen van familie, buren of mantelverzorgers, kunnen het OCMW steeds contacteren via :

Tel  089 20 19 80 – info.ocmw@bocholt.be

Ook dokters, apothekers, kinesisten, thuisverzorgers... kunnen via dezelfde contactgegevens vragen doorgeven van mensen in nood.