Heb jij een drone: opgelet!

Het luchtruim boven het grondgebied van Bocholt wordt gecontroleerd door de luchtmachtbasis van Kleine Brogel (de zogenaamde CTR – Controlled Traffic Region). Hierdoor is het gebruik van drones, zowel in een professioneel als recreatief kader, onderworpen aan bijzonder strenge regels. De laatste tijd worden er op regelmatige basis inbreuken vastgesteld waardoor de veiligheid van de  van onze inwoners in het gedrang komt.

Bent jij eigenaar van een drone, gelieve je dan op de hoogte te stellen van de huidige wetgeving. Een overzicht hiervan kan je terugvinden op de website van FOD mobiliteit: www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones

Een klein overzicht:
• Wanneer de CTR van Kleine Brogel (luchtruim) geactiveerd wordt is ieder drone gebruik verboden. Een overzichtsmap van deze zone kan je terugvinden op https://map.droneguide.be . Deze map wordt niet voortdurend aangepast en kan fouten bevatten. Bovendien zijn er bijkomende zones waar gebruik van een drone 24/7 verboden is.
• Buiten deze gecontroleerde zones mag er met een drone gevlogen worden op privé terrein tot een maximale hoogte van 10 m (ongeveer de hoogte van de bomen) waarbij er een minimale afstand van 50 m tot objecten wordt gerespecteerd.

Wanneer er inbreuken worden vastgesteld kan de lokale politie overgaan tot het uitschrijven van een boete en het in beslag nemen van de drone. 

Mochten er vragen hebben, kan je Filip Bollen (Filip.Bollen@police.belgium.be) contacteren, hij is expert inzake drones bij politiezone Kempenland.

ddrone free zone