Eerstelijnspsychologe van Gezin Centraal

Twee eerstelijnspsychologen vanuit het samenwerkingsverband Jeugdhulp Gezin Centraal versterken Noord-Limburg met laagdrempelige, snelle hulp voor kinderen en jongeren met psychische problemen.


De overheid heeft middelen vrijgemaakt zodat kinderen, jongeren en hun gezinnen met vragen omtrent hun psychisch welzijn sneller en vlotter geholpen kunnen worden. Met ‘psychisch welzijn bevorderen’ wordt bedoeld dat de overheid er mede voor wil zorgen dat kinderen en jongeren zo snel mogelijk de meest aangewezen hulp en ondersteuning vinden.

Als je als jongere of als ouder gebruik wil maken van dit aanbod is een eerste stap om naar een eerstelijnsdienst (reeds betrokken OCMW, huisarts,…) of naar een dienst van de Brede Instap te gaan: dit zijn onder andere het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), de Opvoedingswinkel, het Jongeren Advies Centrum (JAC), Kind en Gezin, enz. Zij kunnen samen met jou kijken wie het beste een antwoord op jouw vraag kan geven. Indien zij het samen met jou aangewezen vinden, kunnen zij doorverwijzen naar een eerstelijnspsycholoog en rechtstreeks een afspraak bij ons inplannen. De afspraken gaan door op een vaste plek in jullie gemeente of stad. Meer informatie hierover kun je terugvinden op de website www.gezincentraal.be.

Een eerstelijnspsycholoog kan samen met jou gedurende een korte tijd (maximum 6 sessies) aan de slag gaan en indien nodig, met jou kijken naar meer gespecialiseerde hulpverlening. Hieronder staan een aantal voorbeelden waar een eerstelijnspsycholoog met jou of jouw kind rond kan werken: als je je niet zo goed voelt, piekert, slecht slaapt, twijfelt over je gedachten/gevoelens, je veel stress ervaart, je (faal)angstig voelt, je zorgen maakt over een vriend(in), enz.

Het aanbod van de eerstelijnspsycholoog binnen het samenwerkingsverband rond jeugdhulp in Noord-Limburg is volledig gratis.

Misschien tot binnenkort!

Vriendelijke groet,
Kimberly

Meer informatie op: https://gezincentraal.be/