Droogteschade

Droogteschade voor landbouwers 

Droge maisLandbouwers die schade aan teelten hebben geleden, kunnen dit via bijgevoegd formulieren aan het gemeentebestuur laten weten. De gemeente kan dan op haar beurt een schattingscommissie op pad sturen voor een voorlopige schadevaststelling, welke nodig is om het oorzakelijk verband vast te stellen tussen het weerverschijnsel en de schade.


Gelieve – indien schade – het bijgevoegd formulier (voor- en achterkant) volledig in te vullen en terug te bezorgen aan schepen van landbouw Jos Plessers of dienst onthaal en dit uiterlijk voor 16 augustus.