Commissie Algemeen Beleid 16 september 2019

Op maandag 16 september 2019 vergadert de gemeenteraadscommissie 'algemeen beleid' in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering is openbaar en start om 19u00.

Op de agenda

  1. toelichting GAS reglementering
  2. aanpak in gemeente/zone Carma van snelheid op wegen
  3. aansluiting bij Provincie “dierenwelzijn’
 
De commissie 'algemeen beleid' vergadert onder voorzitterschap van raadslid Lieve Willems.