Blauwalgen: captatie- en recreatieverbod 2 september

blauwalgenBlauwalgen lijken op de gewone algen, maar ze zijn feller van kleur. Bij het sterven van de blauwalgen komen er giftige stoffen vrij, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. De Vlaamse Milieumaatschappij voerde op 29 augustus een microscopisch onderzoek uit, waaruit bleek dat de algen inderdaad toxisch zijn.

Daarom heeft de provinciegouverneur op 2 september beslist om het geldende captatie- en recreatieverbod in Limburg uit te breiden. Het geldt nu op de volgende bevaarbare waterlopen:
- op het kanaal Bocholt-Herentals;
- op het kanaal naar Beverlo;
- op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen;
- op de Zuid-Willemsvaart.

Het captatieverbod houdt in dat het verboden is om het water van deze waterlopen te gebruiken voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Bovendien geldt er dus een verbod op elke vorm van zachte recreatie (zwemmen, roeien, kayakken, vissen, …). Dit alles binnen een straal van 100 m rond de drijflaag. 
Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete.

captatieverbod