Blauwalg - kanaal Bocholt-Herentals

Blauwalg 

Persbericht van Gouverneur Herman Reynders

Door het warme weer van de afgelopen dagen neemt de kans op bloei van blauwalgen toe, vooral op stilstaan of traag stromend water. Op het kanaal Bocholt - Herentals en het kanaal naar Beverlo werden drijflagen waargenomen. Na staalname bevestigt de VMM de aanwezigheid van toxische blauwalgen in het kanaal Bocholt - Herentals. In het kanaal naar Beverlo blijkt het om groenalgen te gaan die niet toxisch zijn. 

Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden. 

Blauwalgen kunnen onder andere huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden. Meer informatie over blauwalgen kan je terugvinden op de website van VMM: www.blauwalgen.be 

Captatie- en recreatieverbod

Vanaf vandaag gelden volgende maatregelen voor het kanaal Bocholt - Herentals op het grondgebied van de provincie Limburg:

- Binnen een straal van 100 meter van de drijflaag is het verboden water te capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee;

- Binnen een straal van 100 meter van de drijflaag is elke vorm van zachte recreatie verboden. Met zacht recreatie wordt onder andere kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden, ... bedoeld.

Dit verbod is een aanvullend besluit. Het geldende captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen blijft behouden. Meer informatie en het politiebesluit is terug te vinden op de website www.crisis-limburg.be

Ondanks het aantrekkelijke idee van verfrissing, willen we even herinneren aan het algemeen zwemverbod in deze waterlopen. 

blauwalg