14 oktober: Kom met de fiets

KOM MET DE FIETS NAAR HET STEMLOKAAL

We willen graag een oproep doen aan zoveel mogelijk Bocholtenaren om a.s. zondag 14 oktober met de fiets naaar het stemlokaal te komen.

Hoe meer mensen er met de fiets komen stemmen, hoe minder opstoppingen en wachttijden op de parkings aan de twee sporthallen ('de Steenakker' en 'de Damburg').

Je hebt geen stress voor het zoeken naar een parkeerplaats, het is gezond en bovendien goed voor het milieu.

Er zijn fietsenstallingen voorzien aan de sporthal ‘de Steenakker’ in Kaulille en aan sportcomplex ‘de Damburg’ in Bocholt.

Iedereen die met de fiets komt, maakt kans op een leuke prijs: we verdelen immers 10 geschenkbonnen van € 25,00!

Als je aankomt met de fiets, krijg je een invulformulier van de vrijwilligers (Kaulille: leiding van speelpleinwerking Knikkebol | Bocholt: leiding van speelpleinwerking de Saviaantjes). Vul het formulier in en deponeer het in de urne. Misschien ben jij wel bij de gelukkigen.

fiets stemlokaal