Toelichting bij de dagorde en het verslag van de gemeenteraad

Vóór elke gemeenteraad wordt er een toelichting gemaakt. 

Deze toelichting verduidelijkt in het kort de punten die besproken zullen worden. Vaak vind je er ook nuttige achtergrondinformatie in. Je kan je abonneren op de toelichting.
Dan krijg je bij elke gemeenteraad, minstens een week op voorhand, de toelichting per post of per e-mail toegestuurd. Dit abonnement is gratis, geef je adres of e-mailadres door aan de infodienst.

tel. 089 20 19 26
e-mail: info@bocholt.be

Na de goedkeuring van de notulen wordt van deze toelichting het verslag gemaakt met de stemming over de punten. Ook hiervoor kan je je gratis bij de infodienst abonneren. Let wel het verslag met stemming van de laatste gemeenteraad is steeds onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende gemeenteraaad.

De volledige notulen kan je eenvoudig opvragen (e-mail: eddie.brebels@bocholt.be). Wanneer er gegevens in de notulen staan die vallen onder de privacywet, worden deze verwijderd.