Drukkerij

De gemeentelijke drukkerij is beschikbaar voor alle Bocholter verenigingen en organisaties.

Het drukwerk mag niet strijdig zijn met de goede zeden, mag geen publiciteit voor private handelsbelangen bevatten en mag geen afbrekende kritiek inhouden op wereldlijke of geestelijke overheden of private personen.

Je kan het origineel binnenbrengen of deponeren in de ideeënbus aan de voorzijde van het gemeentehuis.
Of beter nog: breng het binnen op een digitale drager of e-mail het rechtstreeks door naar de drukker, Jos Bloemen.

tel. 089 20 19 28
e-mailadres: jos.bloemen@bocholt.be
 

tarieven

prijs per 10 vel
papier tot en met 80 gr

 

Formaat A4:
1 bedrukte kant: € 0,35
2 bedrukte kanten: € 0,50

Formaat A3:
1 bedrukte kant: € 0,50
2 bedrukte kanten: € 0,60
 

prijs per 10 vel
papier van 100 tot 180 gr

 

Formaat A4:
1 bedrukte kant: € 0,60
2 bedrukte kanten: € 0,75

Formaat A3:
1 bedrukte kant: € 0,75
2 bedrukte kanten: € 1,00

Het is ook mogelijk om de drukwerken te voorzien van één steunkleur.
De meerprijs hiervoor bedraagt: € 0,10 per 10 bladzijden per kleur.

Indien meerdere kleuren gewenst (kleurendruk) is dit ook mogelijk.
De meerprijs hiervoor bedraagt: € 0,30 per 10 bladzijden, A4 formaat