Technische dienst

technische dienstContact

Gemeentelijke Werkplaats

Bosstraat 14
3950 Bocholt
tel.: 089 20 19 50
fax: 089 20 19 59
e-mail: technische.dienst@bocholt.be

Openingsuren

  Voormiddag Namiddag
maandag 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
dinsdag 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
woensdag 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
donderdag 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
vrijdag 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Werking

Dienst wegen:

beheer weginfrastructuur

 • onderhoud gemeentewegen en landbouwwegen
 • onderhoud wegranden
 • onderhoud fietspaden
 • onderhoud en aanleg voetpaden


beheer en onderhoud riolering

 • herstellingen aan slokkers en afvoerbuizen
 • overwelvingen van baangrachten
 • construeren van kopmuren en keermuren


sneeuw- en ijzelbestrijding

beheer en aanleg van de buitenomgeving van openbare gebouwen

vervoer van

 • materiaal en materieel voor de werkploegen
 • materiaal voor de verenigingen i.v.m. de uitleendienst
   

Dienst groen:

beheer van groenzones

 • groenonderhoud perken en plantsoenen, wegbeplanting
 • snoeiwerken perken en plantsoenen, wegbeplanting en laanbomen
 • recreatieve buitenruimtes (parken en speelpleinen)
 • aanleg planten en vervangen planten


beheer grachtenstelsel

 • onderhoud weggrachten en afvoergrachten
 • toezicht op het onderhoud uitgevoerd door de wateringen


beheer van kerkhoven

 • teraardebestelling
 • algemeen onderhoud en voorzieningen


beheer van sport- en recreatieinfrastructuur

 • onderhoud ruiter-, fiets- en wandelpaden
 • eerste lijnsonderhoud fietsroutenetwerk
 • parken en speelpleinen
 • speel- en sporttoestellen
 • beheer Finse piste


beheer van bossen

 • bestrijding Amerikaanse vogelkers
 • opkappen van bomen
 • dunning bossen


beheer van bermen

 • grasbermbeheer, maaien met verzamelen van het grasmaaisel
 • houtkantenbeheer, hakhoutbeheer
 • bestrijding grasovergroei
 • opruimen zwerfvuil
 • opruimen van sluikstorten en ledigen van vuilbakken


beheer van wegen

 • slokkers zuiveren
 • borstelen van wegen, parkeerplaatsen en fietspaden
   

Dienst Gebouwen 

 • beheer patrimonium: verfraaiings- en instandhoudingswerken
 • beheer water- en elektriciteitsverbruik in openbare gebouwen
 • beheer verwarmingsinstallaties in openbare gebouwen
 • feestverlichting
 • infoborden

schrijnwerkerij 

 • onderhoud van houtstructuren
 • vervaardigen van houten constructies: maatwerk en herstel infrastructuur

magazijn en wagenparkbeheer

 • onderhoud en herstellen van het rollend materiaal
 • onderhoud en herstellen van machines
 • beheer van het magazijn
 • beheer buitenomgeving technische dienst

Dienst wegsignalisatie en metaalwerken:

 • beheer en onderhoud signalisatie
 • klaarmaken en opzetten van omleidingen voor gemeentelijke activiteiten
 • vervaardigen van metalen constructies: maatwerk en herstel infrastructuur