Preventieadviseur

Preventieambtenaar            Vertrouwenspersoon             Veiligheidscoördinator

 

Preventieambtenaar:

De preventieadviseur heeft de volgende wettelijk bepaalde taken in verband met:

 • risicoanalyse: het opsporen van gevaren, het evalueren van risicoanalyses, het onderzoek van arbeidsongevallen, het opsporen van oorzaken van beroepsziekten en psychosociale belasting.
 • advies: in verband met organisatie arbeidsplaats, werkpost, omgevingsfactoren, gebruik van agentia, arbeidsmiddelen, arbeidsuitrusting, hygiëne, vorming en onthaal van werknemers.
 • administratie: het opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, het globaal preventieplan, indienststellingsverslagen, het verzorgen van het secretariaat van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • specifieke taken: opstellen van interne noodprocedures, het organiseren van EHBO, het coördineren van werken bij derden
 • medisch toezicht voor de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
 • het aanspreekpunt voor de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

 

De vertrouwenspersoon:

De taak van de vertrouwenspersonen is het ondersteunen van de preventieadviseur (intern en of extern) in de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang van personen die menen slachtoffer te zijn, en helpt hen met het zoeken naar oplossingen.

 

De veiligheidscoördinator:

 • de veiligheidscoördinator maakt een veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp op, na grondige studie van het lastenboek (ontwerpfase).
 • dit plan wordt na aanbesteding dan grondig gecontroleerd door de veiligheidscoördinator en hij kan hier opmerkingen en aanvullingen aan toevoegen.
 • de veiligheidscoördinator maakt een veiligheids- en gezondheidsplan uitvoering op
 • de veiligheidscoördinator controleert de naleving van dit plan door de verschillende aannemers op de werf (uitvoeringsfase) en houdt een coördinatiedagboek (werfverslagen) bij.
 • de veiligheidscoördinator maakt een postinterventieplan (technische gegevens en documentatie) op voor latere onderhouds- of herstellingswerken.

 

Paesen Peter
Preventieadviseur | Veiligheidscoordinator | Ambtenaar noodplanning
OCMW en Gemeentebestuur Bocholt
Bosstraat 14 - 3950 Bocholt
tel. 089 20 19 38 - fax 089 20 19 21
e-mail: peter.paesen@bocholt.be