Personeelsdienst

De personeelsdienst van de gemeente Bocholt is verantwoordelijk voor alle personeelsgebonden materies binnen het bestuur.

Taken:

  • Opmaak van personeelsformaties, organigram, administratieve en geldelijke statuten
  • Dossiers inzake aanstellingen, benoemingen en bevorderingen personeelsleden
  • Weddedossiers, vergoedingen en bijzondere toelagen aan personeelsleden en mandatarissen
  • Sociaal secretariaat: arbeidsovereenkomsten, ziekteverloven, loopbaanonderbreking, verlofregeling, functionele loopbaan, diensturen en prestaties personeel, vakbondspremies...
  • Werving en selectie

Voor vacatures kan je terecht op deze pagina.

Contact personeelsdienst gemeente en OCMW Bocholt:

Ria Huibers
tel. 089 20 19 07
e-mail: ria.huibers@bocholt.be

Ine Feyen
tel. 089 20 19 15
e-mail: ine.feyen@bocholt.be

Jaklien Janssen
tel. 089 20 19 08
e-mail: jaklien.janssen@bocholt.be