Noord-Zuidsubsidies

  

  

GEMEENTELIJKE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR NOORD-ZUIDPROJECTEN

De gemeente Bocholt biedt financiële ondersteuning voor projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Zowel verenigingen die actief zijn rond internationale solidariteit in het Zuiden, als jongeren (16-30 jaar) die in het Zuiden op inleefreis of stage gaan, kunnen een aanvraag indienen. 

reglement toelagen projecten in ontwikkelingslanden 
aanvraagformulier toelage voor projecten in ontwikkelingslanden voor verenigingen 
aanvraagformulier voor ondersteuning van een project in het kader van een stage- of inleefreis 

Sinds 2015 kunnen Bocholter verenigingen, die in een open activiteit de onderlinge afhankelijkheid tussen 'Noord' en 'Zuid' beklemtonen (ond. dagelijks leven-gevolgen voor het Zuiden), een toelage aanvragen. 

Mogelijke thema's:

 • Voedsel(verspilling);
 • klimaatwijziging;
 • eerlijke handel;
 • water, werk;
 • natuurlijke rijkdommen,...

Vormen:

 • Theater;
 • documentaire of film;
 • sprekers;
 • tentoonstelling;
 • beurzen;
 • wokshops koken,...

reglement toelagen voor projecten in het kader van ontwikkelingseducatie 
aanvraagforumulier toelage projecten in het kader van ontwikkelingseducatie