Adviesorgaan voor Ontwikkelingssamenwerking

Doel

De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking, kortweg GROS, is het gemeentelijk adviesorgaan voor ontwikkelingssamenwerking. Deze raad geeft advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op ontwikkelingssamenwerking en de derde wereld (o.a. projectsubsidies). 

Verder staat de GROS in voor de coördinatie van alle instanties in Bocholt die zich bezighouden met de Noord-Zuidproblematiek.

Statuten

Samenstelling

Voorzitter
Deskundigen
Aangesloten verenigingen
  • Missiewerken Reppel
  • Oyugis Vrienden
Schepen van Ontwikkelingssamenwerking
Ambtenaar Ontwikkelingssamenwerking

Nieuwe leden steeds welkom!