Minder Mobiel

Mindermobielencentrale (MMC)

Voor wie? 
Voor alle inwoners van Bocholt die tijdelijk of definitief geen gebruik kunnen maken van het openbaar ver-voer, zoals zieken, gehandicapten, bejaarden of mensen in een sociale noodsituatie.

Vrijwillige chauffeurs verzorgen het vervoer met hun eigen wagen (niet voor rolstoelgebruikers). Als gebruiker betaal je jaarlijks € 10,00 lidgeld aan Taxistop of € 15,00 per koppel of gezin. Daarnaast betaal je bij elke rit € 0,35 per gereden km door de chauffeur vanaf zijn/haar thuis.
Je kan beroep doen op de MMC als:
  •  Je inkomen lager is dan tweemaal het leefloon;
  •  Openbaar vervoer gebruiken heel moeilijk is of er geen openbaar vervoer in de buurt is.

Meer info?
Neem contact op met het Sociaal Huis, Bern Vrolix | tel. 089 20 19 95 | e-mail: bern.vrolix@bocholt.be

belbusBelbus 746 Bocholt - Bree

Belbusnummer : 011 850 300

Ook voor rolstoelgebruikers
Rolstoelgebruikers die vervoer wensen in het belbusgebied, kunnen terecht bij de belbus
De belbus volgt geen vaste route. U kunt reserveren van een halte naar elke ander halte binnen hetzelfde belbusgebied.
Op de belbus is er plaats voor één rolstoelgebruiker per rit. Als het je eerste rit betreft, wordt de rolstoel vooraf gratis opgemeten. Hierna ontvang je een klantennummer.

Reserveer bij voorkeur 2 dagen en minstens 1 dag op voorhand je rit bij de belbuscentrale. Een rolstoeltoegankelijke rit maken, kan tijdens het weekend en feestdagen, maar de reservatie hiervoor moet op een weekdag gebeuren. 
De belbus rijdt niet meer op zondag vóór 10u00 en na 19u00.
Personen met een handicap die in Vlaanderen wonen, kunnen in aanmerking komen voor een gratis jaarabonnement.
Doven, slechthorenden en mensen met een afasie kunnen reserveren via fax (011 850 302) of e-mail: belbus.limburg@delijn.be

Niet-dringend ziekenvervoerrolstoelwagen mav

Voor niet-dringende verplaatsingen naar het ziekenhuis kan je beroep doen op een vervoersdienst. Het ziekenfonds komt doorgaans tegemoet in de kosten. Voor meer informatie neem je best eerst contact op met je ziekenfonds.
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) Limburg

De medewerkers van de mobiliteitscentrale nemen de rol van vervoersregisseur op zich. Heb je een mobiliteitsbeperking en zit je met vervoersvragen, dan is de mobiliteitscentrale hét contactpunt waar je terecht kunt voor informatie, een gerichte doorverwijzing of voor het effectief organiseren van een vervoersrit.
Via het gratis telefoonnummer 0800 17 666 kom je terecht bij de medewerkers van MAV Limburg. Op basis van jouw concrete vraag onderzoeken zij alle mogelijke oplossingen met als doel de beste vervoersoptie te realiseren voor jouw vervoersvraag.
MAV Limburg is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 op het gratis nummer 0800 17 666. E-mailen kan ook: mav@limburg.be

Meer info?
www.limburg.be/mav