Kinderdagopvang

logo kinderopvang gezinsbondKinderopvang Gezinsbond

Kinderopvang Gezinsbond organiseert opvang in een vertrouwde familiale sfeer van een gezin in je buurt. Bij de onthaalouder krijgt je kind een "thuis van huis".
Zowel dagopvang voor baby's en peuters alsook voor- en naschoolse opvang voor schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar.

Drossaardplein 1
3990 Peer 
011 57 53 99
Info@kinderopvanggezinsbond.be
www.kinderopvanggezinsbond.be
Via deze website kunnen ouders een afspraak maken. 
 

Villa Vrolijk

Villa Vrolijk is een kinderdagverblijf met een opvangcapaciteit van 35 kindjes tussen 0 en 3 jaar. De kindjes worden er opgevangen in een aangepaste en professioneel uitgeruste omgeving en dit onder toezicht van deskundige en enthousiaste mensen. De behoefte van elk individueel kind staat centraal. De opvang staat onder toezicht van Kind en Gezin (K&G), hierdoor is de basiskwaliteit inzake hygiëne,veiligheid en pedagogische begeleiding gewaarborgd. 

Tarieven: Villa Vrolijk heeft een akkoord gekregen van Kind en Gezin om vanaf 1 september 2011 inkomstgerelateerd te mogen gaan werken, d.w.z dat de ouders betalen naar rato van hun inkomen. Vanaf september hanteren we dus geen vaste tarieven meer.
Jaarlijks worden attesten afgeleverd waarmee je de kosten voor de opvang fiscaal kunt inbrengen.

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 7u00 tot 18u00 (op aanvraag kunnen wij opvang bieden vanaf 6u30)

Logo Villa Vrolijk

 


Kinderdagverblijf Villa Vrolijk
Kaulillerdorp 78
3950 Kaulille
011 76 16 68
info@villavrolijkkaulille.be 
www.villavrolijkkaulille.be