Brandweer

Algemene noodnummers

noodnummers geen gezever

 

Logo brandweer noord limburg

Hulpverleningszone Noord-Limburg

Op 1 januari 2015 startte de brandweerzone Noord-Limburg. Ze groepeert en beschermt 11 gemeenten: Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer.  Door de schaalvergroting wordt de kwaliteit van de brandweer verhoogd. Een betere hulpverlening, onder meer door intensievere opleiding, moet de veiligheid van burgers en personeel vergroten. 
Interventies voor branden, ontploffingen, noodoproepen, rampen , enz… zijn gratis.  Voor andere tussenkomsten (zie beneden) zal een vergoeding aangerekend worden van € 40,00 per man per uur, een administratieve kost van € 25,00 en de huur van het gebruikte materieel en de gebruikte voertuigen. Het gaat hier o.a. over tussenkomsten bij brandstichting, opruimen van gevaarlijke stoffen en olie, het bevrijden of vangen van dieren, het vernietigen van wespennesten, het openen van deuren, het evacueren van personen met een hoogtewerker, enz.
  
Hulpverleningszone Noord-Limburg 
Norbert Neeckxlaan 52 Z 
3920 Lommel 
tel: 011 54 29 00 
fax: 011 55 25 42 
e-mail: info@hvznl.be
www.noord-limburg.hulpverleningszone.be
  
De brandweer blust branden. Maar ze redt ook mensen uit geblokkeerde liften, kuist de rijbaan op na een verkeersongeval, pompt kelders leeg, komt tussen bij incidenten met gevaarlijke stoffen en nog zo veel meer.  Sommige interventies zijn gratis, andere niet! 
De hulpverleningszone heeft autonoom een retributiereglement vastgelegd dat voor alle 11 gemeenten van de zone consequent wordt toegepast. Een summier overzicht: 
  
Gratis interventies 
-  Bestrijding van brand en ontploffing voor zover het geen kwaadwillige oproepen zijn; 
-  Mensen redden: uit liften, uit het water, onder het puin, uit een voertuig, bij elektrocutie…; 
-  Helpen bij overstromingen en rampen: kelders leegpompen, helpen bij stormschade…; 
-  De coördinatie van de hulpverleningsoperaties en rampen; 
  
Betalende interventies 
-  Optreden van de brandweer bij kwaadwillige of misleidende oproepen; 
-  Oproepen ten gevolge van een loos alarm van een automatisch brandveiligheidssysteem; rechtstreeks of onrechtstreeks gemeld. Loos alarm wordt dus NIET vrijgesteld van retributie; 
-  Uitruk ten gevolge van een technische storing / technisch falen van een (veiligheids)installatie; 
-  Optreden van de brandweer bij het moedwillig aansteken van vuurhaarden; 
-  Bestrijden van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen; 
- Verdelgen van wespennesten; 
- Het bevrijden van dieren wanneer het leven van deze dieren geen gevaar loopt of het vangen van dieren die verdwaald of ontvlucht zijn; 
- Vervuiling bestrijden en voorkomen (ten laste van de vervuiler); 
-  Het vrijmaken of reinigen van openbare wegen en terreinen; 
- Dringende geneeskundige hulpverlening; 
- Het evacueren van personen met een hoogtewerker of met mankracht  in bijstand van een ziekenwagen; 
- Preventieopdrachten; 
- Stilleggen van alarmen of sirenes of andere installaties; 
- Openen van deuren op verzoek van eigenaar/bewoner als er geen sprake is van een veiligheidsrisico. 
  
Meer info en het volledige retributiereglement vind je terug op www.brandweernoordlimburg.be/retributiereglement ofinfo@hvznl.be

Vergeet onze huisdieren niet sticker!Sticker vergeet onze huisdieren niet

Beste dierenliefhebber,

Wij dragen onze huisdieren een warm hart toe. Daarom is het belangrijk als uw woning brand zou vatten dat de brandweer op de hoogte is dat er huisdieren aanwezig zijn in uw huis.

Kleef daarom deze sticker op een zichtbare plaats, op een raam in de voorgevel van uw huis, of op uw brievenbus zodat alle inwoners, inclusief uw huisdieren kunnen gered worden.

Deze sticker is te verkrijgen aan de balie van het gemeentehuis in Bocholt of aan de balie van het OCMW in Kaulille, tijdens de openingsuren.

Hulpverleningszone Noord-Limburg - Post Bree

Bocholterstraat 15
3960 Bree
tel. 011 54 29 00 | 112
fax 011 55 25 42
www.hvznl.be
e-mail: info@hvznl.be

Sectorverantwoordelijke: Marc Pannekoeke