Huishoudelijke en interne reglementen infrastructuur en ontlenen materiaal

Organieke reglementen, huishoudelijke reglementen & reglementen van inwendige orde

- huishoudelijk reglement gemeenteraad Bocholt (28 maart 2019 - gepubliceerd: 2 april 2019)
-
huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn OCMW Bocholt (28 maart 2019 - gepubliceerd: 2 april 2019)
- huishoudelijk regelement college van burgemeester en schepenen Bocholt (15/05/2019 - gepubliceerd: 12/06/2019)
organiek reglement adviesraad voor personen met een handicap en toegankelijkheid (23/04/2015 - gepubliceerd: 28/04/2015) 
- organiek reglement adviesraad voor gezin (04/09/2013 - gepubliceerd 10/09/2013)
-
organiek reglement adviesraad voor senioren (23 mei 2019 - 27 mei 2019)
- organiek reglement adviesraad bibliotheek Bocholt (27 juni 2019  - gepubliceerd 2 juli 2019)
reglement van inwendige orde bibliotheek Bocholt (27 juni 2019 - gepubliceerd 2 juli 2019)
huurtarieven Bibliotheek 'de Priool' - (gemeenteraad 29 augustus 2019 - gepubliceerd 4 september 2019)
reglement van inwendige orde Sportcomplex De Damburg (27 juni 2019 - gepubliceerd 01/07/2019) 
- reglement van inwendige orde sporthal de Steenakker (27 juni 2019 - gepubliceerd 01/07/2019)
- reglement van inwendige orde JCH de Steen (27 juni 2019 -  gepubliceerd 01/07/2019)
reglement van inwendige orde Buurthuis Reppel (30 januari 2020 - gepubliceerd 3 februari 2020)
-
reglement van inwendige orde Gemeenschapshuis Lozen (30 januari 2020 - gepubliceerd 3 februari 2020)
huishoudelijk reglement  begraafplaatsen (13 februari 2014 - gepubliceerd 14/02/2014)
- reglement van inwendige orde GC 'de Kroon' (25 oktober 2018 - gepubliceerd 30 oktober 2018)
- reglement klachtenbehandeling gemeente (gemeenteraad 23 mei 2019 - gepubliceerd 28 mei 2019)
- reglement klachtenbehandeling OCMW (Raad voor Maatschappelijk Welzijn 23 mei 2019 - gepubliceerd 28 mei 2019)
reglement cijns voor opstal- en erfpachthouders  (gemeenteraad 29 augustus 2019 - gepubliceerd 4 september 2019)
-
afsprakennota  + reglement Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie periode 2020-2025 (19 september 2019 - gepubliceerd 25 september 2019)
- cijns voor erfpacht- en opstalhouders onderwijsinstelling - reglement (26 september 2019 - gepubliceerd 3 oktober 2019)
- participatie en sociale activering - reglement (26 september 2019 - gepubliceerd 3 oktober 2019)
-
huishoudelijk reglement Lokaal  Opvanginitiatief Bocholt en lijst kamercontroles (28 november 2019 - gepubliceerd 3 december 2019)

Diversen

Hulpverleningszone Noord-Limburg 

Alle verslagen en reglementen vind je op de website van de hulpverleningszone. 

Reglement toevertrouwen van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden aan de algemeen directeur
schepencollege van 12 mei 2016 

AGB - bepaling factor prijssubsidie 
gemeenteraad van 24 november 2016

Provinciale fuifbussen - reglement tussenkomst gemeente
- gemeenteraad van 30 januari 2020 (gepubliceerd 3 februari 2020)