Subsidiereglementen

bekendmaking van gemeentelijke subsidiereglementen

Het gemeentebestuur kent diverse toelagen toe voor de meest uiteenlopende zaken. Dit kan gaan voor premies ter ondersteuning van onze verenigingen, premies ter verbetering van het leefmilieu, jumelage, enz. 
Hieronder vind je een overzicht van alle subsidiereglementen die op dit moment van kracht zijn in onze gemeente, met de data van goekeuring en verschijning op deze website.

Subsidiereglement 

Datum goedkeuring schepencollege/gemeenteraad 

Datum publicatie website


aanvullende gemeentelijke toelage voor gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater

27 november 2014

21 april 2015

subsidiereglement toelagen bezoeken aan de partnerstad Bocholt

27 april 2017

2 mei 2017 

reglement toelage carnavalsstoeten

27 november 2014

21 april 2015 

reglement toelagen voor verenigingen die infrastructuur bezitten of er een erfpacht of opstalrecht op hebben

23 oktober 2014 

21 april 2015 

reglement toelage voor uitzonderlijke projecten

28 september 2017 2 oktober 2017

reglement toelagen voor culturele projecten

25 september 2014 

21 april 2015

reglement gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie

23 oktober 2014 

21 april 2015

reglement toelagen voor jeugdprojecten

23 oktober 2014 

21 april 2015

reglement toelagen voor jeugdwerkinitiatieven

24 oktober 2019

4 november 2019

reglement toelagen voor jubilerende verenigingen

6 november 2014 

21 april 2015 

projectsubsidie middenstand

27 augustus 2009

21 april 2015 

reglement toelagen voor projecten in ontwikkelingslanden

22 december  2016

4 januari 2017 

reglement toelagen voor projecten in het kader van ontwikkelingseducatie

28 augustus 2014 

21 april 2015

reglement toelage selectief ophalen van oud papier en karton

27 november 2014

21 april 2015 

reglement toelagen voor seniorenprojecten

28 augustus 2014 

21 april 2015 

reglement toelagen seniorenverenigingen

28 augustus 2014 

21 april 2015 

reglement toelagen aan erkende sociaal-culturele verenigingen

26 oktober 2016

7 november 2016

reglement toelagen voor speelstraten

28 augustus 2014

21 april 2015

reglement toelagen aan sportverenigingen

27 juni 2019

2 juli 2019

uitleendienst

25 augustus 2016 14 december 2016

reglement toelage voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks

27 november 2014

21 april 2015 

toelage voor erfgoedprojecten

23 april 2015

28 april 2015

subsidiereglement aankoop AED-toestel 

25 oktober 2018

29 oktober 2018
subsidiereglement zwaluwnesten 22 maart 2018 26 maart 2018