Algemene en tijdelijke politieverordeningen

Vroeger werden reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester aan de bevolking bekendgemaakt via 'aanplakking' aan het gemeentehuis. Dit is natuurlijk niet meer van deze tijd en daarom heeft de Vlaamse Overheid beslist dat dit vanaf 1 januari 2014 enkel nog hoeft te gebeuren via een publicatie op de officiële website van de gemeente in kwestie. Het decreet ((artikel 187) is niet gewijzigd, dat betekent dat het register van de bekendmakingen blijft bestaan. De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Hieronder vind je een overzicht van de tijdelijke en permanente politiervereordeningen die in Bocholt van kracht zijn.

tijdelijke politieverordeningen
 

Tijdelijke politieverordening(datum van toepassing) datum besluit gemeenteraad of college burgemeester en schepenen bekendmaking op www.bocholt.be
Speelstraten 2019
(zomer 2019)
13 juni 2019 17 juni 2019
Buurtfeest De Driesprong
(5-7 juni 2019)
13 juni 2019 17 juni 2019
Rommelmarkt Bocholt
(6 juli 2019)
6 december 2019 7 december 2019
Buurtfeest Zwaluwstraat
(6 juli 2019)
13 juni 2019 17 juni 2019
Classic Car Meeting
(12 juli 2019)
21 maart 2019 26 maart 2019
Kermiskoers Lozen
(14 juli 2019)
13 juni 2019 17 juni 2019
Glauliller Party
(20 juli 2019)
4 juli 2019 4 juli 2019
Avondmarkt Bocholt
(22 juli 2019)
4 juli 2019 4 juli 2019
Buurtfeest Ringlaan
(27 juli 2019)
23 mei 2019 24 mei 2019
Rommelmarkt Bocholt
(4 augustus 2018)
6 december 2019 7 december 2019
Classic Car Meeting
(9 augustus 2019)
21 maart 2019 26 maart 2019
Rommelmarkt Bocholt
(7 september 2019)
6 december 2019
 
7 december 2019
Classic Car Meeting
(13 september 2019)
21 maart 2019 26 maart 2019
Kermis Kaulille
(22-23 september 2019)
15 mei 2019 16 mei 2019
Sezoens Classic - kermiskoers Reppel
(29 september 2019)
11 april 2019 12 april 2019
Rommelmarkt Bocholt
(5 oktober 2019)
6 december 2019 7 december 2019
Rommelmarkt Lozen
(6 oktober 2019)
21 maart 2019 26 maart 2019

Kermis Bocholt   
(4 augustus 2019)

18 juli 2019

19 juli 2019

Beach Party Bocholt   
 
(2 en 3 augustus 2019)

18 juli 2019 19 juli 2019

Buurtfeest Vinkstraat   
(2 augustus 2019)

18 juli 2019 19 juli 2019

Trouwfeest Bosheidestraat   
(3 augustus 2019)

18 juli 2019 19 juli 2019
 Dorpskoers Bocholt    
(1 september 2019)
25 juli 2019 25 juli 2019
Avondloop 
(14 augustus 2019)
25 juli 2019 25 juli 2019
Bal Tropical    
(7 september 2019)
25 juli 2019 25 juli 2019
Buurtfeest Bierkensweg   
(31 augustus 2019)
25 juli 2019  25 juli 2019
Buurtfeest Kaulillerweg   
(10 augustus 2019)
25 juli 2019 25 juli 2019

 

 

permanente politieverordeningen

- 22 mei 2014: politieverordening speelstraten 
- 28 november 2013: beheer van huishoudelijke afvalstofen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
- 27 juni 2013: aanplakken en aanbrengen van publiciteit
- 26 mei 2016: politiereglement bivakplaatsen (publikatie 31/05/2016)
- 26 november 2009: politiereglement op de carnavalsstoeten
- 24 september 2015: kermisreglement (publikatie 30/09/2015)
- 21 augustus 2007: politiereglement op de ambulante handel (markten)
- 21 juni 2007: politiereglement passantenhaven
- 21 juni 2006: politieverordening openbare overlast
- 28 juni 2005: politiereglement overwelven weggrachten
- 25 juni 2015 - politiereglement op de begraafplaatsen (publikatie 30/06/2015)
- 3 juni 2004: politieverordening afvalwater
- 25 september 2003: politieverordening brandveiligheid
- 14 juni 2000: politieverordening honden en andere huisdieren
- 23 december 1992: bewegwijzering van handelszaken
- 4 oktober 1984: het aanbrengen van voorzieningen van algemeen nut op privé-domein 
- 31 augustus 2017: de organisatie van circussen in Bocholt (publikatie 04/09/2017)