Algemene en tijdelijke politieverordeningen

Vroeger werden reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester aan de bevolking bekendgemaakt via 'aanplakking' aan het gemeentehuis. Dit is natuurlijk niet meer van deze tijd en daarom heeft de Vlaamse Overheid beslist dat dit vanaf 1 januari 2014 enkel nog hoeft te gebeuren via een publicatie op de officiële website van de gemeente in kwestie. Het decreet ((artikel 187) is niet gewijzigd, dat betekent dat het register van de bekendmakingen blijft bestaan. De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Hieronder vind je een overzicht van de tijdelijke en permanente politierverordeningen die in Bocholt van kracht zijn.

tijdelijke politieverordeningen
 

Tijdelijke politieverordening(datum van toepassing) datum besluit gemeenteraad of college burgemeester en schepenen bekendmaking op www.bocholt.be
Drukjacht everzwijnen Kreyel
(zaterdag 7 december 2019) - plan
7 november 2019 19 november 2019
22ste Sfeerwandeling Reppel
(vrijdag 27 december 2019) - plan
14 november 2019 20 november 2019
Drukjacht everzwijnen Kreyel
(zaterdag 4 januari 2020) - plan
7 november 2019 19 november 2019
Nieuwjaarsreceptie buurtwerking 'de Winning'
(zaterdag 18 januari 2020)
5 december 2019 5 december 2019

 

besluiten van de burgemeester

- 27 oktober 2019: afsteken van vuurwerk (publikatie: 31/10/2019)

permanente politieverordeningen

- 22 mei 2014: politieverordening speelstraten 
- 28 november 2013: beheer van huishoudelijke afvalstofen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
- 27 juni 2013: aanplakken en aanbrengen van publiciteit
- 26 mei 2016: politiereglement bivakplaatsen (publikatie 31/05/2016)
- 26 november 2009: politiereglement op de carnavalsstoeten
- 24 september 2015: kermisreglement (publikatie 30/09/2015)
- 21 augustus 2007: politiereglement op de ambulante handel (markten)
- 21 juni 2007: politiereglement passantenhaven
- 21 juni 2006: politieverordening openbare overlast
- 28 juni 2005: politiereglement overwelven weggrachten
- 25 juni 2015 - politiereglement op de begraafplaatsen (publikatie 30/06/2015)
- 3 juni 2004: politieverordening afvalwater
- 25 september 2003: politieverordening brandveiligheid
- 14 juni 2000: politieverordening honden en andere huisdieren
- 23 december 1992: bewegwijzering van handelszaken
- 4 oktober 1984: het aanbrengen van voorzieningen van algemeen nut op privé-domein 
- 31 augustus 2017: de organisatie van circussen in Bocholt (publikatie 04/09/2017)