Buurtwegen

Aanpassingen aan de atlas der buurtwegen voor de projectgebieden Reppel en Kreyel

De gemeente wenst op termijn al de buurt- en voetwegen die op haar grondgebied gelegen zijn, te onderzoeken en te evalueren om tot een plan te komen met goede ontsluitingen voor het traag verkeer.

Er is gestart met twee deelgebieden, nl. in Kreyel en in Reppel. Een aantal van de voetwegen werden gebundeld in verschillende clusters en zullen samen behandeld worden.

Het voorstel omvat het plan om binnen een aantal clusters een aantal voet- en buurtwegen te verleggen of af te schaffen.

Voor het deelgebied Reppel gaat het over onderstaande clusters:

Voor het deelgebied Kreyel gaat het over onderstaande clusters:

5 – 1 omvat een gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 10
5 – 2 omvat een gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 22
5 – 3 omvat een gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 21
5 – 4 omvat een gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 54
5 – 5 omvat een gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 23
5 – 6 omvat een gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 53
5 – 7 omvat een gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 20
5 – 8 omvat een gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 24
5 – 9 omvat een gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 55
5 – 10 omvat een gedeeltelijke afschaffing en verlegging van buurtweg 25

  • Cluster 6 omvat verschillende buurtwegen:

6 – 1 omvat een gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 23
6 – 2 omvat een gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 52
6 – 3 omvat een gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 22

Daarom organiseert het college van burgemeester en schepenen in uitvoering van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en de latere wijziging een openbaar onderzoek voor het verkrijgen van een machtiging tot aanpassing van de Atlas der Buurtwegen voor de projectgebieden Reppel en Kreyel.

Je kan dit dossier inkijken van 5 december 2018 tot en met 4 januari 2019, iedere werkdag van 9u00 tot 12u00 uitgezonderd op dinsdagvoormiddag dan kan dit enkel na afspraak, dinsdagnamiddag van 13u30 tot 19u00 en donderdagnamiddag na afspraak van 13u30 tot 17u00.

atlas der buurtwegen Kreyel