WELKOM OP WWW.BOCHOLT.BE

NIEUWE TOEGANGSREGELING CONTAINERPARK VANAF 6 NOVEMBER

Vanaf 6 november werkt het containerpark met een nieuw computersysteem om je bezoek te registreren. Je raakt dan niet meer binnen op het containerpark met je oude vertrouwde toegangskaart, maar enkel nog met je elektronische identiteitskaart (eID) of met je elektronische vreemdelingenkaart.
Je moet je eID in de controlezuil aan de ingang steken, in plaats van ze er voor te houden, zoals nu nog het geval is. Alle tarieven en vrijstellingen op het containerpark blijven ongewijzigd.

eID containerparkGesloten op 4 en 5 november

Om de omschakeling naar het nieuwe systeem vlot te laten verlopen, zal het containerpark uitzonderlijk gesloten zijn op
- dinsdag 4 november
- woensdag 5 november
we excuseren ons voor het ongemak!

Verenigingen
Verenigingen moeten een nieuwe kaart aanvragen bij Limburg.net via 0800 90 720!

BOCHOLT NEEMT DEEL AAN DE ZUIDDAG

De gemeente Bocholt kon dit jaar een enthousiaste leerlinge ontvangen die deelnam aan de Zuiddag. Dit is een organisatie voor en door jongeren die hun wereldwijd stimuleert om samen te strijden voor een duurzame en rechtvaardige maatschappij. Zuiddag is vooral gekend van de jaarlijkse campagne 'Work for Change' waarbij scholieren één dag niet naar school gaan, maar in de kleren van beroepskrachten kruipen. Hun verdiende loon van € 50,00 staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden.

Dit jaar steunt Zuiddag een samenwerking met de NGO Broederlijk Delen voor hun project 'Drama en Dromen' in Palestina. Dit project helpt kinderen uit oorlogsgebieden om hun trauma’s te verwerken en om even te kunnen wegdromen uit de realiteit. Onze gemeente ontving Michelle Jacobs uit Bocholt, een laatstejaars leerling  van de richting humane wetenschappen van het Sint-Augustinus instituut te Bree. Zij mocht  vandaag aan de slag gaan in het gemeentehuis voor het goede doel. Ze was voor één dag administratief medewerkster en mocht in de namiddag de sportdienst gaan versterken. Dit was voor haar een dag om niet snel te vergeten! Wil jij volgend jaar ook voor één dag je job afstaan voor het goede doel? Surf dan naar www.zuiddag.be voor meer informatie.

Schepen van ontwikkelingssamenwerking Jan Verjans feliciteerde Michelle alvast voor haar onbaatzuchtige inzet.

DE GROTE VERKEERSQUIZ 2014

Test je kennis en win mooie prijzen met De Grote Verkeersquiz!
Erik Van Looy is niet alleen de onschuldige quizmaster van De Slimste Mens ter Wereld, maar heeft ook een ruwer kantje. Dit jaar is hij het ongeschoren gezicht van De Grote Verkeersquiz! Je weet wel, de online quiz van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) die vorig jaar meer dan 65.000 deelnemers telde. Niet te missen dus!
Zin om het verkeersgevecht aan te gaan? En meteen je kennis over de wegcode een beetje op te frissen? Neem de handschoen dan op en quiz mee op www.degroteverkeersquiz.be!

Quizzen kan van 20 oktober tot 30 november 2014. Je krijgt 20 meerkeuzevragen voorgeschoteld over de wegcode, kwetsbare weggebruikers, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Wie minstens 14 op 20 haalt, maakt al kans op een prijs! De hoofdprijs is een reischeque van 1000 euro! Ontdek alle andere prijzen op www.degroteverkeersquiz.be.

Erik Van Looy en de VSV wensen je alvast veel succes!

BIJKOMEND ONDERZOEK VOORMALIG ARSEENTERREIN REPPEL

Volgend jaar start OVAM met een grondig onderzoek van de terreinen van de oude arseenfabriek in Reppel. Dit onderzoek kan een jaar duren. Nadien zal het terrein gesaneerd worden, als dat nodig blijkt.

Op 29 september jl. waren 140 inwoners van Reppel en Ellikom aanwezig op de infoavond in het buurthuis van Reppel. Daar lichtten medewerkers van OVAM hen in omtrent de stand van zaken over de arseenvervuiling. De aanwezigen hadden vooral vragen over gezondheidsrisico’s en zinkassen. Uit metingen blijkt nu dat op enkel plaatsen de milieukwaliteitsnorm van het grondwater overschreden is. De stalen geven hoge concentraties aan in de onmiddellijke buurt van de voormalige site. Voorlopig zijn er geen directe risico’s voor de volksgezondheid. De bestaande adviezen inzake grondwatergebruik en groenten uit eigen tuin blijven behouden.

In 2015 start men een uitgebreid bodemonderzoek van de fabriekssite en de naaste omgeving. Hiervoor zijn al 40 peilbuizen geplaatst Daar komen er zeker nog bij, maar het is nog niet bekend hoeveel en waar.

Hydrologische studie en evaluatie voor de omgeving (HaskoningDHV)
- Presentatie OVAM tijdens infoavond buurthuis Reppel

SCHOLEN BEZOEKEN GEMEENTEHUIS

Het is inmiddels een traditie dat de vierde leerjaren van de Bocholter basisscholen een bezoekje brengen aan het gemeentehuis. Deze week waren die van De Brug en die van De Driehoek aan de beurt.

3de en 4de leerjaar de Brug 2014Foto 1
Het derde en vierde leerjaar van De Brug met juffrouw Kelly en juffrouw Katrien.

4de leerjaar de driehoek 2014Foto 2
Het vierde leerjaar van De Driehoek met juffrouw Magda en juffrouw Bieke

4de leerjaar de Boomhut 2014Foto 3
Het vierde leerjaar van De Boomhut met juffen Sylvie en Evy en stagiaires Jonas en Lars.

schoolbezoek 2014 KaulilleFoto 4
4de leerjaar basisschool Kaulille met juffrouw Wendy, juffrouw Christiane en stagiaire Laura

GESLAAGDE 25STE CULTURELE HULDIGINGSAVOND

GC 'de Kroon' liep afgelopen zaterdag 27 september weer vol voor de 25ste editie van de culturele huldigingsavond. Opmerkelijke gast dit jaar was Vlaams minister Sven Gatz die het in zijn toespraak o.a. had over z'n liefde voor onze gemeente. Dat was te danken aan zijn voorliefde voor lekker bier én aan het feit dat hij hier in zijn jeugd nog op kamp was geweest. 

Burgemeester Jos Claessens en schepen van cultuur Mia Croonen zetten enkele  jubilerende verenigingen in de bloemen: Cadence Drumline (10 jaar), buurtwerking Den Heuvel (50 jaar), DV de Limaro’s (25 jaar), Femma Kaulille (75 jaar),CV de Papbugels (55 jaar), CV de Poederladers (44 jaar), CV de Lolkonijnen (11 jaar) en Seniorenwerking Anders Jong  (25 jaar).

Culturele persoonlijkheid 2014 werd: Wim Nijsen (Bocanto, gids brouwerijmuseum en St.-Kristoffelbedevaart) en de Culturele Vereniging 2014 was Boléda!

Van harte proficiat aan alle gelauwerden!

HERFSTTIJD ....... BLAADJESTIJD

bladkorfDe gemeentelijke technische dienst startte al in 2009 met het plaatsen van bladkorven op diverse locaties in de gemeente. Deze bladkorven worden niet op eenvoudige vraag of aan een bepaald huisnummer geplaatst. Straten in de bebouwde kommen met veel en grote bomen hebben voorrang (bv. Damburgstraat, Brogelerweg, Plataandreef, Steenweg op Kleine Brogel, …).
De technische dienst heeft een digitaal plan opgesteld met de plaatsen waar al deze korven staan. De korven worden ook op plaatsen gezet waar ze gemakkelijk geledigd kunnen worden. Enkel de bladeren van bomen die op openbaar domein staan, mogen in de containers. Bladafval van je eigen bomen en struiken kan je naar het containerpark brengen (gratis tot het bereiken van het quotum van 1500 kg per kaart) of meegeven met de groene GFT-container. Als we merken dat er andere materialen in de korven zitten zoals snoei- of takhout of eigen groenafval worden de containers onverbiddelijk weggehaald. Wie betrapt wordt op sluikstorten in een bladkorf, riskeert een boete van minimum € 250,00.
De bladkorven worden in de mate van het mogelijke twee maal per week geledigd. Ze werden geplaatst tijdens de laatste week van september  en worden weer opgehaald omstreeks half december. Sommige bomen verliezen hun bladeren immers vroeger of later dan andere.

FIETSERSBRUG TWEE MAANDEN AFGESLOTEN

fietserbrugVanaf maandag 29 september zal de fietsersbrug in Bocholt voor twee maanden worden afgesloten. De brug werd gebouwd in 2001 en de rode verf is intussen zo verschrikkelijk verschoten, dat een nieuwe verfbeurt zich opdrong. Het verfbedrijf start met de verfwerken op 13 oktober, maar de technische dienst van de gemeente heeft ook nog veertien dagen nodig om de brug te ontmantelen en haar ‘verfklaar’ te maken. Als de weersomstandigheden meezitten, zullen de werken vermoedelijk duren tot einde november. Tot dan moeten alle gebruikers van de fietsersbrug de aangegeven omleiding over de grote brug (N 76) volgen. We raden iedereen aan om extra voorzichtig  te zijn op de steile fietsrampen: fietsers moeten daar immers de fiets aan de hand houden.
De verfwerken zijn toevertrouwd aan de firma Jennen Industriële Schilderwerken uit Balen voor het bedrag van € 32.740,00. De nieuwe kleur van de brug wordt trouwens antracietgroen, net als de verlichtingspalen in het centrum..

INZEGENING NOODKAPEL KAPEL 18

IMG_4105Op 14 september 2014 werd onder grote belangstelling de noodkapel van kapel 18 terug in ere hersteld. Na de eucharistieviering in het kapelletje en de verschillende toespraken werd een nieuw mariabeeldje in de noodkapel gezet en werd het kapelletje vervolgens feestelijk ingezegend.

Klik op de foto voor meer info en foto's van deze heugelijke gebeurtenis.

VRAGEN OVER DE NIEUWE DIRECTE INNING VAN LIMBURG.NET?

ZEG JE PAPIEREN TELEFOONBOEK TIJDIG OP!

Zowel de witte als de gouden gids kan je raadplegen via het internet, maar ook via handige apps op je tablet. De papieren versie ligt hoogstwaarschijnlijk onaangeroerd ergens in een la of kast. Ieder jaar verdwijnen duizenden tonnen papier bij het afval: nutteloze verspilling van dure grondstoffen. Truvo Belgium wil samen met de gemeentebesturen  resoluut kiezen voor een beperking van de verdeling van papieren telefoongidsen. Schrijf je nog uit voor 13 oktober, dan ontvang je volgend jaar geen papieren versie van de telefoonboeken meer. 

Lees meer.


GEMEENTE VERKOOPT NOG 4 SOCIALE BOUWKAVELS IN DE ELZENSTRAAT

verkoop banner


GRATIS DRAADLOOS INTERNET

wi-fi-logo internet accesVoortaan kun je genieten van gratis draadloos internet in gemeenschapscentrum de Kroon, in bibliotheek de Priool, in sportcomplex de Damburg en in het gemeentehuis van Bocholt. Met het nieuwe draadloze WIFI-systeem kan je gratis op het internet met je laptop, gsm, smartphone, tablet, … Je moet enkel een paswoord opvragen aan de vier respectievelijke infobalies.
Je kunt de gemeentelijke hotspots herkennen aan het bekende WIFI-logo aan de balie of de inkomhal van de vier gebouwen.