WELKOM OP WWW.BOCHOLT.BE


NAAR DE KERST- EN ADVENTSMARKT IN DUITS BOCHOLT

Afgelopen zaterdag, 26 november, heeft een groep van 50 Bocholtenaren een bezoek gebracht aan onze partnerstad Bocholt in Duitsland. Doel van de reis waren twee kerstmarkten. Met een kleine vertraging vertrok de bus om 9u35 aan het Bocholter gemeentehuis.  In het Textilmuseum van Duits bocholt werd de groep hartelijk ontvangen door plaatsvervangend burgmeester Hanni Kammler. Hier was een eerste kunstige indoor-adventsmarkt opgesteld. Van daar ging het naar het plein aan het historische stadhuis in het centrum van de stad voor de kleine maar gezellige kerstmarkt. Iedere deelnemer kreeg waardebonnen ter waarde van € 10,00. Hiermee kon men de bijtende koude verdrijven met een heerlijke warme Glühwein! Omstreeks 21u00 was men terug thuis.


JOSEE HEYLEN EN LISELOTTE WEIJTJENS IN  DE BLOEMETJES GEZET

De adviescomissie van de Bocholter Bibliotheek en schepen Mia Croonen huldigden op woensdagavond 23 november Josée Heylen en Liselotte Weytjens. Deze twee dorpsgenoten wonnen vorige zondag de derde literaire Prins Alexanderprijs voor het Vlaamse landsgedeelte met als thema 'Het Jeugdboek’ in het stadhuis van Brussel. Dit gebeurde in aanwezigheid van H.K.H. prinses Léa van België.

Josée  & Lieselotte kregen de prijs voor hun boek "Een kat op een mat".  Het thema van dit kinderboek is "diversiteit".  Josée schreef de tekst en Liselotte maakte de illustraties. Proficiat ! We kijken uit naar de eerste druk van het boekje.


NIEUWE BANDENKRAAN VOOR TECHNISCHE DIENST

de gemeentelijke technische dienst gebruikte al jaren een bandenkraan om het openbaar domein te onderhouden. Onlangs werd een nieuwe bandenkraan aangekocht. De oude kraan had immers meer dan 15 jaar dienst gedaan, was tot op de draad versleten en dus dringend aan vervanging toe.

Schepen van openbare werken Jos Claessens: “Aangezien de technische dienst steeds meer opdrachten krijgt en omdat je enkel goed werk kan leveren als je ook over goed materiaal beschikt, besliste het bestuur om een splinternieuwe bandenkraan aan te kopen. De keuze viel uiteindelijk op een kraan van de firma JCB uit Genk. De nieuwe kraan heeft tal van functionaliteiten. Zo heeft deze kraan een klepelmaaier om grachten te maaien en te onderhouden en zijn er hulpstukken die ons nu ook toelaten om houtkanten en hagen machinaal te snoeien. Dit zal het werk van de groendienst enorm vergemakkelijken. Denk maar aan de haag langs de Reppelerweg die vroeger manueel - met snoeischaren -  werd geknipt en die nu  met deze machine op een snellere en veiligere manier kan worden onderhouden. Bovendien zal de bandenkraan een meerwaarde betekenen voor de uitvoering van tal van geplande werken, zoals de renovatie van het Beukenhof en de speelpleintjes Marsenhoven en Belgenberg.”
Wij wensen de bestuurder van de nieuwe bandenkraan, Guido Goyens, alvast veel werkijver met zijn nieuwe machine.


ONTRUIMING PERCEEL BEGRAAFPLAATS BOCHOLT

Om in de nabije toekomst plaatsgebrek op het kerkhof van Bocholt te vermijden, zijn onze gemeentediensten genoodzaakt over te gaan tot ontruiming van één perceel; namelijk het oudste gedeelte - rechts vooraan (graven van 1963 tot 1974).
 
De ontruiming van dit perceel zal starten na 30 november 2017.
Aan de ingang van het kerkhof en aan iedere betrokken grafplaats plaatsen we een kennisgeving. Zonder tegenbericht zullen de grafstenen verwijderd worden en zullen de stoffelijke resten begraven worden in een gezamenlijk graf. Elke overledene zal hier een naamplaatje krijgen.
Nabestaanden die graftekens wensen te bewaren, kunnen dit meedelen aan de gemeente. Zij worden in kennis gesteld waar en wanneer ze deze kunnen afhalen.
Ook bestaat de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een herbegraving van de stoffelijke resten. De kosten voor zo’n herbegraving zijn ten laste van de nabestaanden.
 
Neem voor meer inlichtingen contact op met de dienst burgerlijke stand, Anja Moonen, 089 20 19 45, anja.moonen@bocholt.be


ROOS IS DE NIEUWE KINDERBURGEMEESTER

Op donderdag 13 oktober schoot het werkingsjaar van de kindergemeenteraad uit de startblokken met een druk bijgewoonde avondvergadering. Heel wat aanwezige ouders en leerkrachten zagen hoe Kayleigh & Bjarne van De Boomhut, Lore & Tim van De Driehoek, Roos & Loïs van De Brug, Marthe & Kaat van De Vlieger en Lotte en Kjell van de basisschool in Reppel zich op een fantastische manier kwamen voorstellen aan de groep.
Het was mooi om te zien hoe deze kinderen vol ambitie zaten en zulke grootste plannen hebben voor hun eigen gemeente Bocholt.
Uit deze groep moest er natuurlijk ook een burgemeester gekozen worden. Uit de 3 kandidaten was na 1 stemronde al duidelijk dat de leden van de kindergemeenteraad Roos als hun burgemeester zagen. Roos kreeg de sjerp overhandigd door aftredend kinderburgemeester Joppe Duysters. Het voltallige schepencollege was getuige van dit mooi tafereel, en Roos nam als een echte burgemeester onmiddellijk het woord om alle stemmers te bedanken voor de steun. Het belooft een mooi werkingsjaar te worden voor de nieuwe kindergemeenteraad. Wij wensen hen alvast veel succes.


GRENSOVERSCHRIJDEND WHATSAPP-NETWERK VAN START 

Op woensdag 12 oktober gaven de burgemeester van de betrokken gemeenten het officiële startschot  van het allereerste grensoverschrijdende WhatsApp netwerk.
Het is een netwerk tussen 3 Belgische gemeenten (Bocholt, Kinrooi, Hamont–Achel) en 2 Nederlandse gemeenten (Weert en Cranendonck).
 
Met dit netwerk kunnen de burgers van de verschillende gemeenten elkaar via WhatsApp op de hoogte houden van verdachte zaken. Moest er zo bijvoorbeeld een crimineel van uit Nederland naar België vluchten of omgekeerd, dan kan via WhatsApp hier melding van gemaakt worden. De coördinator van de WhatsApp-groep krijgt hier dan melding van en kan dit dan in zijn WhatsApp-groep melden. Zo zijn de burgers op de hoogte en kunnen ze mee een oogje in het zeil houden. Dit zodat de politie de crimineel sneller bij de kraag kan vatten.
Dit netwerk bundelt de krachten van alle bestaande buurtpreventienetwerken in de deelnemende gemeenten. In Bocholt is er dat momenteel nog maar één: Belgeberg. Als je interesse hebt om samen met anderen een buurtpreventienetwerk op te richten in jouw buurt, neem dan contact op met gemeenschapswacht Stijn Ulenaers (stijn.ulenaers@bocholt.be of tel. 089 20 19 35)


WERKEN BROGELERWEG GESTART 

Op maandag 3 oktober is Wegenbouwfirma Kumpen uit Hasselt gestart met de riolerings- en wegenwerken op de Brogelerweg.
In een eerste fase neemt men het gedeelte van het kruispunt met de Damburgstraat tot het kruispunt met de Eikenlaan onder handen. Ook beide kruispunten worden vernieuwd. Volgens de planning zou fase 1 van deze werken tegen 1 december voltooid moeten zijn. Tegelijkertijd starten de nutsmaatschappijen (Infrax, De Watergroep, …) met voorbereidende werkzaamheden aan de ondergrondse leidingen in de berm van het overige stuk van de Brogelerweg. Deze laatste werken zorgen voor weinig of geen verkeershinder.

Volg de aangegeven omleidingen!  
Tijdens fase 1 moet het zware verkeer de omleiding nemen via de Kaulillerweg en de Galgenberstraat om in Grote Brogel te geraken.
Om aan de tennisterreinen, verenigingslokalen ‘de Dam’ en sportcomplex ‘de Damburg’ te geraken, kan je vanuit het centrum van Bocholt best via de Vinkstraat rijden. Ruiterhal ‘de Damburg’ is enkel te bereiken via de Reppelerweg en de Eikenlaan. Hiervoor wordt het éénrichtingsverkeer in de Eikenlaan tijdens fase 1 van de werken opgeheven van het kruispunt met de Reppelerweg tot na de afslag naar de ruiterhal.
 
De buurtbewoners werden tijdens een infovergadering op 31 augustus geïnformeerd over de werken.

omleidingsplan werken Brogelerweg fase 1


GEMEENTE BOCHOLT PLAATST BLADKORVEN VEERTIEN DAGEN VROEGER

Het gemeentebestuur van Bocholt is gestart met het plaatsen van een negentigtal bladkorven. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor het deponeren van bladeren van bomen die zich op openbaar domein bevinden. Bovendien kan je bladeren van bomen op openbaar domein van 1 november tot 31 januari 2017 gratis naar het recyclagepark brengen.

Lees meer...


GEMEENTE VERKOOPT NOG 2 SOCIALE BOUWKAVELS IN DE HAMSTERSTRAAT & 1 IN DE ELZENSTRAAT

NOG SLECHTS 3 VAN DE 10 BOUWPLAATSEN BESCHIKBAAR

De gemeente Bocholt verkoopt nog 3 sociale kavels langs de Hamsterstraat en de Elzenstraat.
Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale kavel en inschrijving in het kandidatenregister moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je kan hiervoor terecht op het kantoor van Landwaarts, Heerstraat 28 te Neerpelt | tel. 011 64 48 68 | www.landwaarts.be .

Interesse? Alle nodige informatie kan je krijgen bij de dienst Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis, tel. 089 20 19 23 of via sem.slenders@bocholt.be.
Deze kavels kosten slechts 85 % van de normale schattingsprijs (€ 185,00/m²):

Elzenstraat : -lot 2: 3a78ca: € 48.951
Hamsterstraat: -lot 9: 4a93ca: € 65.025
Hamsterstraat: -lot 10: 5a03ca: € 66.300

INTERVIEWERS OP PAD IN BOCHOLT

België neemt sinds 2001 om de twee jaar deel aan de European Social Survey. De KU Leuven voert dit onderzoek uit om de sociale, politieke en ethische attitudes van onze landgenoten in kaart te brengen. Het onderzoek vindt telkens plaats in een aantal willekeurig geselecteerde gemeenten. Voor de achtste ronde van dit onderzoek behoort Bocholt tot de toevalssteekproef.
Tussen 14 september en eind december 2016 zullen er daarom in onze gemeente interviewers van onderzoeksbureau TNS Dimarso op pad zijn. Zij beschikken over een lijst van inwoners die door het toeval aangeduid zijn in het rijksregister. De interviewers zullen deze personen thuis bezoeken om hen uit te nodigen voor een persoonlijk interview.
Tijdens het interview worden vragen gesteld over verschillende onderwerpen. Er is geen speciale kennis vereist om de vragen te beantwoorden. Er zijn geen juiste of foute antwoorden. Het is jouw mening die telt. Het interview duurt ongeveer een uur. De meeste mensen vinden dit een aangename en interessante ervaring.
Wij respecteren en beschermen je privacy. De antwoorden die je geeft worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt, in overeenstemming met de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992.
Het onderzoek is puur wetenschappelijk. Je antwoorden worden niet gekoppeld aan je naam of adres.

Jouw deelname is van het grootste belang want jouw mening telt.
Als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met onderzoeksbureau TNS Dimarso op het gratis nummer 0800 406 38

ONLINE TICKETVERKOOP NIEUWE SEIZOEN GC DE KROON

Klik op de knop hiernaast en volg de stappen.
Voor meer informatie klik hier.
 


AANVRAAG SIGNALISATIEVERGUNNING

werken op openbaar domeinAls je verhuist, als je een grote levering verwacht, of als je verbouwingen of bouwwerken uitvoert, waarbij je een container, een stelling, of een vrachtwagen... moet plaatsen, dan heb je misschien een signalisatievergunning nodig.
Want als je die verhuis, verbouwing of levering alleen maar kan doen door een stuk van het openbaar domein te bezetten, dan moet je daarvoor toestemming vragen. Het openbaar domein is immers van iedereen.
Voor de veiligheid van de weggebruikers is het dan aangewezen om signalisatieborden te plaatsen (ongeacht de duur van de werken).
De signalisatievergunning moet wel tenminste 10 werkdagen voor de start van de werken worden aangevraagd. Vul het aanvraagformulier correct in en stuur het via e-mail door naar signalisatie@bocholt.be

GEDAAN MET WACHTEN, WE VERWACHTEN JE

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn werken we op het gemeentehuis op donderdagnamiddag na 'afspraak'. Gedaan met wachten en aanschuiven: op donderdagnamiddag kan je enkel nog terecht bij de gemeentelijke diensten na het maken van een afspraak. Maak een afspraak via 089 20 19 18 en meld je op het afgesproken uur aan op het gemeentehuis.

Lees meer.