WELKOM OP WWW.BOCHOLT.BE

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op donderdag 5 mei, dan is het immers O.L.H. Hemelvaart.
De dag daarna, vrijdag 6 mei, maken we de brug.
We staan terug voor je klaar op maandag 9 mei.
Maak er een fijn verlengd weekend van.

WHATSAPP BUURTPREVENTIENETWERK BELGENBERG VAN START

In de Kauliller wijk “Belgeberg”, is men van start gegaan met een buurtpreventienetwerk (BPN). Buurtbewoners staan met elkaar in verbinding via een WhatsApp-netwerk en vormen zo keten van sociale controle. Zij komen in actie bij verdachte gedragingen en verwittigen hierbij elkaar en de politie via vastgelegde regels.

BuurtPreventieNetwerk Belgeberg omvat momenteel de volgende straten: Meesstraat, Nachtegaalstraat, Lijsterstraat, Belgebergstraat, Dorperheideweg en Zwaluwstraat. Woon je in één van deze straten of in de omliggende buurt en wil je graag aansluiten? Neem dan contact op met Freddy Delarbre, Nachtegaalstraat 13 of via e-mail freddy.delarbre3@scarlet.be.

Woon je niet in deze buurt, maar heb je interesse om een BPN op te starten in je eigen buurt? Neem dan contact op met de gemeente (meer info in het gemeentelijk infoblad van juni) of met de lokale politie via info@politienoordoostlimburg.be. Zij zullen je de verdere informatie bezorgen.


AANVRAAG SIGNALISATIEVERGUNNING

werken op openbaar domeinAls je verhuist, als je een grote levering verwacht, of als je verbouwingen of bouwwerken uitvoert, waarbij je een container, een stelling, of een vrachtwagen... moet plaatsen, dan heb je misschien een signalisatievergunning nodig.
Want als je die verhuis, verbouwing of levering alleen maar kan doen door een stuk van het openbaar domein te bezetten, dan moet je daarvoor toestemming vragen. Het openbaar domein is immers van iedereen.
Voor de veiligheid van de weggebruikers is het dan aangewezen om signalisatieborden te plaatsen (ongeacht de duur van de werken).
De signalisatievergunning moet wel tenminste 10 werkdagen voor de start van de werken worden aangevraagd. Vul het aanvraagformulier correct in en stuur het via e-mail door naar signalisatie@bocholt.be


DE 10.000-STAPPENCLASH: STAP BOCHOLT MEE NAAR DE OVERWINNING!

10.000 stappenclashDoe mee aan de 10.000-STAPPENCLASH en stap Bocholt mee naar de overwinning!
Van 30 april tot 28 mei is er deze jaarlijkse competitie tussen de Vlaamse gemeenten. De gemeente die na één maand de meeste stappen heeft gezet, is de grote winnaar en mag zich de actiefste gemeente van Vlaanderen noemen.
Bocholt wil de uitdaging aangaan om de stappenclash van dit jaar te winnen. Doe dus mee met je gezin, je sportclub, je vereniging, je vrienden, ...
 
Ook als het niet lukt om de clash te winnen, wint in iedere geval je gezondheid: want voldoende bewegen is noodzakelijk is voor een goede gezondheid!
Op zondag 17 april is er de actiedag in GC De Kroon in Kaulille (van 9u30 tot 12u00).
Om je in te schrijven en voor meer info: jet.wuijts@bocholt.be of 089 20 19 96! Voor meer info kan je ook terecht op www.10000stappen.be


DE ZANDBRON

De Vlaamse regering heeft onlangs het licht op groen gezet om zandwinning mogelijk te maken op de site van Kempische zandgroeven Winters en op de terreinen van de vroegere buskruitfabriek PRB in Kaulille (Bocholt). Dit unieke project kreeg als naam ‘de Zandbron’. 
De organiserende stuurgroep van ‘de Zandbron’ wil iedereen uitvoerig informeren over de plannen en het verloop van het proces en heeft daarvoor een uitgebreide informatiecampagne op touw gezet met o.a. een infobrochure, een infomarkt en een pagina op deze website.


GEMEENTE VERKOOPT 4 SOCIALE BOUWKAVELS IN DE HAMSTERSTRAAT

verkoop 4 bouwplaatsen Hamsterstraat


SINDS 1 MAART BAAT LIMBURG.NET HET BOCHOLTER CONTAINERPARK UIT

Op 1 maart 2016 heeft Limburg.net het beheer van het Bocholter recyclagepark (containerpark) overgenomen. Buiten de nieuwe openingsuren verandert er niet zo heel veel voor onze inwoners.

Lees meer 


GIZMO OEFENT IN KLEINE BROGEL

Deze week start Tom 'Gizmo' De Moortel, demonstratiepiloot F-16 bij de Belgische luchtmacht opnieuw met zijn oefeningen in de buurt van de basis van Kleine Brogel. Dit kan voor bijkomende geluidsoverlast zorgen, ook in Bocholt. De komende maanden zal hij meerdere keren per week oefenen boven en in de buurt van de luchtmachtbasis. De oefeningen duren ongeveer 20 à 30 minuten. Gizmo is vorig jaar gestart met oefeningen op grote hoogte. Dit jaar zal hij lager bij de grond zijn capriolen uithalen.
De oefeningen kunnen voor geluidsoverlast zorgen, maar je krijgt er wel een spectaculair schouwspel voor in de plaats.

Meer info over deze demonstratievluchten en de vliegbasis van Kleine Brogel.


GEMEENTE VERKOOPT NOG 1 SOCIALE BOUWKAVEL IN DE ELZENSTRAAT

De gemeente heeft nog één sociale bouwplaats te koop langs de Elzenstraat: Lot 2.

Dit perceel heeft een oppervlakte van 3a 78 ca en wordt verkocht aan 70 % van de normale schattingsprijs. De verkoopprijs bedraagt € 48.951,00 (70 % van € 69.930,00). Ook deze verkoop gebeurt via Landwaarts waar je je moet inschrijven in het kandidatenregister.

Voor meer info over dit bouwkavel, neem je ook contact op met de dienst ruimtelijke ordening, telefonisch op het nummer 089 20 19 23 of per e-mail via sem.slenders@bocholt.be

GEDAAN MET WACHTEN, WE VERWACHTEN JE

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn werken we op het gemeentehuis op donderdagnamiddag na 'afspraak'. Gedaan met wachten en aanschuiven: op donderdagnamiddag kan je enkel nog terecht bij de gemeentelijke diensten na het maken van een afspraak. Maak een afspraak via 089 20 19 18 en meld je op het afgesproken uur aan op het gemeentehuis.

Lees meer.