WELKOM OP WWW.BOCHOLT.BE

OPENBAAR ONDERZOEK RUP KMO KANAAL

Bedrijfsleiders van enkele plaatselijke kleine en middelgrote ondernemingen waren vragende partij om een plek te reserveren voor hun bedrijf op het bedrijventerrein ‘KMO-Kanaal’ en om er zonevreemde bedrijven te herlokaliseren. Hieruit blijkt de nood aan ontwikkeling van bijkomende bedrijfsoppervlakte in onze gemeente. Bovendien wenst het gemeentebestuur er een zone voor para-agrarische bedrijven uit te bouwen. Alvorens deze plannen te kunnen realiseren, wordt er een openbaar onderzoek gedaan naar dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'KMO-Kanaal.

Je kan het RUP inkijken tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van maandag 16 januari 2017 tot en met vrijdag 17 maart 2017 en dit op de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu, tijdens de openingsuren, of op de website
Opmerkingen of bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs vóór vrijdag 17 maart 2017, 11u00 aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Dorpsstraat 16 te 3950 Bocholt. 


ONTRUIMING PERCEEL BEGRAAFPLAATS BOCHOLT

Om in de nabije toekomst plaatsgebrek op het kerkhof van Bocholt te vermijden, zijn onze gemeentediensten genoodzaakt over te gaan tot ontruiming van één perceel; namelijk het oudste gedeelte - rechts vooraan (graven van 1963 tot 1974).
 
De ontruiming van dit perceel zal starten na 30 november 2017.
Aan de ingang van het kerkhof en aan iedere betrokken grafplaats plaatsen we een kennisgeving. Zonder tegenbericht zullen de grafstenen verwijderd worden en zullen de stoffelijke resten begraven worden in een gezamenlijk graf. Elke overledene zal hier een naamplaatje krijgen.
Nabestaanden die graftekens wensen te bewaren, kunnen dit meedelen aan de gemeente. Zij worden in kennis gesteld waar en wanneer ze deze kunnen afhalen.
Ook bestaat de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een herbegraving van de stoffelijke resten. De kosten voor zo’n herbegraving zijn ten laste van de nabestaanden.
 
Neem voor meer inlichtingen contact op met de dienst burgerlijke stand, Anja Moonen, 089 20 19 45, anja.moonen@bocholt.be


WERKEN BROGELERWEG GESTART 

Op maandag 3 oktober is Wegenbouwfirma Kumpen uit Hasselt gestart met de riolerings- en wegenwerken op de Brogelerweg.
In een eerste fase neemt men het gedeelte van het kruispunt met de Damburgstraat tot het kruispunt met de Eikenlaan onder handen. Ook beide kruispunten worden vernieuwd. Volgens de planning zou fase 1 van deze werken tegen 1 december voltooid moeten zijn. Tegelijkertijd starten de nutsmaatschappijen (Infrax, De Watergroep, …) met voorbereidende werkzaamheden aan de ondergrondse leidingen in de berm van het overige stuk van de Brogelerweg. Deze laatste werken zorgen voor weinig of geen verkeershinder.

Volg de aangegeven omleidingen!  
Tijdens fase 1 moet het zware verkeer de omleiding nemen via de Kaulillerweg en de Galgenberstraat om in Grote Brogel te geraken.
Om aan de tennisterreinen, verenigingslokalen ‘de Dam’ en sportcomplex ‘de Damburg’ te geraken, kan je vanuit het centrum van Bocholt best via de Vinkstraat rijden. Ruiterhal ‘de Damburg’ is enkel te bereiken via de Reppelerweg en de Eikenlaan. Hiervoor wordt het éénrichtingsverkeer in de Eikenlaan tijdens fase 1 van de werken opgeheven van het kruispunt met de Reppelerweg tot na de afslag naar de ruiterhal.
 
De buurtbewoners werden tijdens een infovergadering op 31 augustus geïnformeerd over de werken.

omleidingsplan werken Brogelerweg fase 1


GEMEENTE VERKOOPT NOG 2 SOCIALE BOUWKAVELS IN DE HAMSTERSTRAAT & 1 IN DE ELZENSTRAAT

NOG SLECHTS 3 VAN DE 10 BOUWPLAATSEN BESCHIKBAAR

De gemeente Bocholt verkoopt nog 3 sociale kavels langs de Hamsterstraat en de Elzenstraat.
Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale kavel en inschrijving in het kandidatenregister moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je kan hiervoor terecht op het kantoor van Landwaarts, Heerstraat 28 te Neerpelt | tel. 011 64 48 68 | www.landwaarts.be .

Interesse? Alle nodige informatie kan je krijgen bij de dienst Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis, tel. 089 20 19 23 of via sem.slenders@bocholt.be.
Deze kavels kosten slechts 85 % van de normale schattingsprijs (€ 185,00/m²):

Elzenstraat : -lot 2: 3a78ca: € 48.951
Hamsterstraat: -lot 9: 4a93ca: € 65.025
Hamsterstraat: -lot 10: 5a03ca: € 66.300


AANVRAAG SIGNALISATIEVERGUNNING

werken op openbaar domeinAls je verhuist, als je een grote levering verwacht, of als je verbouwingen of bouwwerken uitvoert, waarbij je een container, een stelling, of een vrachtwagen... moet plaatsen, dan heb je misschien een signalisatievergunning nodig.
Want als je die verhuis, verbouwing of levering alleen maar kan doen door een stuk van het openbaar domein te bezetten, dan moet je daarvoor toestemming vragen. Het openbaar domein is immers van iedereen.
Voor de veiligheid van de weggebruikers is het dan aangewezen om signalisatieborden te plaatsen (ongeacht de duur van de werken).
De signalisatievergunning moet wel tenminste 10 werkdagen voor de start van de werken worden aangevraagd. Vul het aanvraagformulier correct in en stuur het via e-mail door naar signalisatie@bocholt.be

GEDAAN MET WACHTEN, WE VERWACHTEN JE

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn werken we op het gemeentehuis op donderdagnamiddag na 'afspraak'. Gedaan met wachten en aanschuiven: op donderdagnamiddag kan je enkel nog terecht bij de gemeentelijke diensten na het maken van een afspraak. Maak een afspraak via 089 20 19 18 en meld je op het afgesproken uur aan op het gemeentehuis.

Lees meer.