Vacatures

Het OCMW van Bocholt gaat over tot de aanwerving, met aanleg van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar, voor de functie van

BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANGDIENST (M/V) (19/38)

CONTRACTUEEL, C-niveau, salarisschaal C1-C2

Jouw Functie:

Je staat in voor de dagelijkse opvang en verzorging van de schoolgaande kinderen (kleuter – en basisonderwijs), het begeleiden van vrij spel en het organiseren van verschillende soorten activiteiten, zowel voor en na de school als tijdens de schoolvrije dagen en de schoolvakanties;
Je werkt hiervoor nauw samen met jouw collega-begeleidsters en met de coördinatoren;
Je stimuleert de ontwikkeling van het kind op een creatieve wijze;
Je hebt dagelijks contact met de ouders bij de aankomst en het vertrek van de kinderen;
Je vergadert wekelijks met het team;
Je volgt vorming en bijscholing in functie van de kwaliteitsverbetering van jouw taak.

Jouw Profiel:

Je hebt een natuurlijke omgang met kinderen en werkt graag met deze doelgroep;
Je kan je mondeling vlot uitdrukken, kan kinderen boeien en enthousiasmeren;
Je bent flexibel (naar o.a. werkuren en werkschema’s toe) en bereid om in een gebroken post (voor- en naschools) te werken gedurende vijf dagen per week;
Je hebt oog voor hygiëne en voor mogelijke veiligheidsrisico’s;
Je bent een teamplayer;
Je bent bereid om de nodige vorming en bijscholing te volgen;
Je kan werken met een computer.

Voorwaarden:

Je bent in het bezit van:

Een diploma van hoger secundair onderwijs in één van de volgende richtingen: kinderzorg, sociale en technische wetenschappen, jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen;
Of een diploma van hoger secundair onderwijs aangevuld met een opleiding begeleider buitenschoolse opvang of jeugd- en gehandicaptenzorg van het volwassenenonderwijs;
Of een diploma van hoger secundair onderwijs aangevuld met een door Kind & Gezin als dusdanig erkend beroepsbekwaamheidsattest;
Of je voldoet aan de kwalificatievereisten zoals omschreven in het Ministerieel Besluit van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen.

Je slaagt voor de aanwervingsprocedure (schriftelijke en mondelinge selectieproef).

Ben je kandidaat?

Bezorg je ingevuld gestandaardiseerd CV-formulier (te bekomen bij de personeelsdienst) en kopie van je diploma uiterlijk op 30 september 2017 ofwel via de post t.a.v. De Voorzitter van het OCMW, Nevenplein 1, 3950 Bocholt (datum van de poststempel telt), ofwel via e-mail (vóór 24u00) naar ine.feyen@bocholt.be.
Let op: er wordt een preselectie op basis van het CV formulier uitgevoerd indien er zich meer dan 10 kandidaten aanmelden. Op basis van deze preselectie zullen maximaal 10 kandidaten geselecteerd worden voor verdere deelname aan de selectieprocedure.
De aanwervingsvoorwaarden, het volledig functieprofiel en bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Personeelsdienst – tel. 089-20 19 15 of via e-mail ine.feyen@bocholt.be.

Bijlages:
- dossier begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang
- CV-formulier

 

Spontane sollicitaties

Voor spontane sollicitaties neem je best contact op met Ine Feyen van de Personeelsdienst van de gemeente Bocholt.
tel. 089 20 19 15 | e-mail: ine.feyen@bocholt.be

 

 

HULPVERLENINGSZONE NOORD-LIMBURG

Hulpverleningszone Noord-Limburg is op zoek naar nieuwe krachten. Misschien iets voor jou?

- algemeen

- vrijwillige brandweermannen

- vrijwillige kapiteins