Politiereglementen

Vroeger werden reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester aan de bevolking bekendgemaakt via 'aanplakking' aan het gemeentehuis. Dit is natuurlijk niet meer van deze tijd en daarom heeft de Vlaamse Overheid beslist dat dit vanaf 1 januari 2014 enkel nog hoeft te gebeuren via een publicatie op de officiële website van de gemeente in kwestie. Het decreet ((artikel 187) is niet gewijzigd, dat betekent dat het register van de bekendmakingen blijft bestaan. De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Hieronder vind je een overzicht van de tijdelijke en permanente politiereglementen die in Bocholt van kracht zijn.

tijdelijke politiereglementen
 

Tijdelijk politiereglement (datum van toepassing) datum besluit gemeenteraad of college burgemeester en schepenen bekendmaking op www.bocholt.be
Rommelmarkten 2017 9 februari 2017 16 februari 2017
Werken Pastoorsdreef Bocholt
(vanaf 13 maart 2017)
2 maart 2017 7 maart 2017
Speelstraten 2017
(diverse data van 24 juni t.em. 3 september 2017)
1 juni 2017 6 juni 2017
Werken Stramproyerweg door Hoogmartens met omleiding 
(vanaf  8 september tot einde der werken)
7 september 2017 7 september 2017
Groene 10 mijl van Bree
(16 september 2017)
31 augustus 2017 4 september 2017
Kermis Kaulille
(17 september 2017)
17 mei 2017 18 mei 2017
Dag van de Landbouw - Boerderij in het dorp
(17 september 2017)
7 september  2017 26 juni 2017
Buurtfeest Schansweg
(22 september 2017)
31 augustus 2017 7 september 2017
Sezoens Classic
(24 september 2017)
20 april 2017 20 april 2017
Rommelmarkt Lozen
(1 oktober 2017)
23 maart 2017 28 maart 2017
Jenevernacht 2017
(7-8 oktober 2017)
24 augustus 2017 25 augustus 2017
Legend of the Fall 2017
(14 oktober 2017)
31 augustus 2017 4 september 2017
Halloweentocht schutterij Kaulille
(31 oktober 2017)
24 augustus 2017 25 augustus2017

permanente politiereglementen

- 22 mei 2014: politieverordening speelstraten 
- 28 november 2013: beheer van huishoudelijke afvalstofen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
- 27 juni 2013: aanplakken en aanbrengen van publiciteit
- 26 mei 2016: politiereglement bivakplaatsen (publikatie 31/05/2016)
- 26 november 2009: politiereglement op de carnavalsstoeten
- 24 september 2015: kermisreglement (publikatie 30/09/2015)
- 21 augustus 2007: politiereglement op de ambulante handel (markten)
- 21 juni 2007: politiereglement passantenhaven
- 21 juni 2006: politieverordening openbare overlast
- 28 juni 2005: politiereglement overwelven weggrachten
- 25 juni 2015 - politiereglement op de begraafplaatsen (publikatie 30/06/2015)
- 3 juni 2004: politieverordening afvalwater
- 25 september 2003: politieverordening brandveiligheid
- 14 juni 2000: politieverordening honden en andere huisdieren
- 23 december 1992: bewegwijzering van handelszaken
- 4 oktober 1984: het aanbrengen van voorzieningen van algemeen nut op privé-domein 
- 31 augustus 2017: de organisatie van circussen in Bocholt (publikatie 04/09/2017)